Afsaltning af havvand

Desalineringsprocessen producerer drikkevand fra havvand.

Offshore naturgasudvinding, Norge

Troll A er en offshore naturgasplatform, den største offshore-platform, der nogensinde er...

Minedrift på tidspunktet for den industrielle revolution

I slutningen af ​​det 18. århundrede boomede minedrift på grund af det store behov for...

Fusionsreaktor

Kernefusion vil fungere som en miljøvenlig og praktisk talt ubegrænset energikilde.

Vindmølle

Maskiner, der omdanner vindens energi til nyttige former for kraft, var allerede i brug i...

Atom kraftværk

Kernekraftværker omdanner den energi, der frigives under nuklear fission til elkraft.

Elektriske lyskilder i hjemmet

Denne animation viser egenskaberne ved lyskilder i hjemmet, fra traditionelle pærer til...

Aluminiumsmeltning

Aluminiumsmeltning er processen for at ekstrahere aluminium fra aluminiumoxid gennem...

Gamel romerske akvædukt og vej

Det fremragende vej og akvædukt system dækkede hele imperiet, og afspejlede godt...

Drivhuseffekt

Menneskelig aktivitet øger drivhuseffekten og fører til global opvarmning.

Vandmølle

Maskiner, der omdanner strømmen af ​​flydende eller faldende vand til nyttige former for...

Vandkraftværk (Hoover Dam, USA)

Den store dæmning bygget på Colorado floden i USA blev opkaldt efter en tidligere...

Hvordan virker det? - Vandhane

Denne animation demonstrerer funktionen af ​​de tre grundlæggende typer vandhaner.

Vandforsyningssystem

Vandforsyningssystemet giver rent og sikkert drikkevand til forbrugerne.

Offentlige forsyningstjenester

System der opfylder forbrugernes krav til vandforsyning, bortskaffelse af spildevand, el,...

Biogas kraftværk

Biogas kan produceres af organisk materiale (gødning, planteaffald, organisk affald) ved...

Hestemølle

Maskiner drevet af dyr blev hovedsagelig brugt i møller til kværning af korn.

Vandturbine, generator

Vandturbiner omdanner den kinetiske energi fra vand til elektrisk strøm.

Underjordisk kulminedrift

I modsætning til overflademiner, bliver lagene der dækker kul ikke fjernet, kul udvindes...

Olieplatform

Et langt rør i midten af ​​tårnet trænger ind i havbunden, indtil det når laget der...

Added to your cart.