DNA

Bærer af genetisk information i celler.

Aminosyrer

Aminosyrer er monomererne af proteiner.

Kovalente bindinger i benzenmolekyler

I benzen er der sigmabindinger og delokaliserede pi-bindinger mellem carbonatomer.

Struktur af proteiner

Strukturen og opstillingen af polypeptidkæder påvirker den rumlige struktur af proteiner.

Hæmoglobin

Oxygenbærerprotein i vores røde blodlegemer.

Fulleren (C₆₀)

En krystallinsk allotrop af kulstof, som blev opdaget i slutningen af ​​1980erne.

RNA

Et polynukleotid bestående af fosphorsyre, ribose og nukleobaser (cytosin, uracil, adenin...

Stearinsyra (oktadekansyre) (C₁₇H₃₅COOH)

Fast, hvidt stof, en bestanddel af vegetabilske olier og animalske fedtstoffer.

Laktose (C₁₂H₂₂O₁₁)

En type sukker fundet i pattedyr mælk.

Sakkarose (sukrose) (C₁₂H₂₂O₁₁)

En hvid, vandopløselig, sød forbindelse kendt som sukker.

Cellulose (C₆H₁₀O₅)n

Byggematerialet af cellevægge og fibre hos planter.

Olieraffinaderi

Olieraffineringens produkter omfatter dieselolie, benzin og smøremidler.

Fedtmolekyle

Tre mættede fedtsyremolekyler forbundet med et glycerolmolekyle.

Spejlbilledisomerer

Spejlbilledisomerer er spejlbilleder, men de er ikke ens.

Oliemolekyle

Triglycerider indeholdende umættede fedtsyrer er flydende ved stuetemperatur.

Sekundær struktur af proteiner

Polypeptidkæder er sammensat af aminosyrer og kan forekomme i alfa-helix eller beta-bånd...

Konformationer af ethan

Den forskudte konformation af ethan er mere stabil end den formørkede konformation.

Polymerisering af ethen

Polymeriseret ethylen er kendt som polyethylen, en type plast.

Myresyre (methansyre) (HCOOH)

Myresyre er den enkleste carboxylsyre.

Diamant

Krystallinsk allotrop af elementært carbon, det hårdeste kendte naturlige stof.

Added to your cart.