Vulkanaktivitet

Denne animation demonstrerer forskellige typer vulkanudbrud

Solens vej over de vigtigste breddegrader

Den tilsyneladende bevægelse af Solen er forårsaget af Jordens rotation omkring sin akse.

Hot spots

Hot spots er områder af jordens skorpe, hvor magma ofte stiger til overfladen og forårsager vulkansk aktivitet.

Hydrotermisk væld

En hydrotermisk åbning er et spræng på planetens overflade, hvorfra geotermisk opvarmet vand strømmer ud.

Lyn

En lyn er en pludselig elektrostatisk udladning ledsaget af en lyd kendt som torden.

Skydannelse, typer af skyer

Fordampende overfladevand danner skyer med forskellige former, hvorfra vand falder tilbage til overfladen som nedbør.

Tsunami

Tsunami bølger er meget høje bølger med enorme ødelæggende kræfter.

Forkastning (mellemniveau)

Lodrette kræfter der kan bryde lag af sten op i blokke, som derefter bevæger sig lodret langs brudfladerne.

Havets forskellige lag

Fysiske egenskaber, samt flora og fauna i havet forandres med dybde.

Vandets kredsløb (mellemniveau)

Vand på jorden er i en kontinuerlig tilstand af forandring. Vandsyklusen indbefatter processer som fordampning, nedfald, smeltning og frysning.

Hvordan former havene jordens overflade?

Havvand, som ekstern kraft, spiller en vigtig rolle i udformningen af ​​kystlinier.

Udvikling af søer

Stående vandlegemer kan danne sig i nedtrykninger på overfladen af både endogene og eksogene kræfter såvel som ved menneskelig aktivitet.

Tornadoer

Kortvarige men ekstremt kraftfulde tornadoer kan forårsage en stor skade.

Isbjerge

Isbjerge er blokke af frosset ferskvand flydende i havet.

Højdezonering

I bjergområder ændres klimaet, jordegenskaberne, floraen og faunaen afhængigt af højden.

Vindaflejringer i ørkener

Vind, som en ekstern kraft, spiller en vigtig rolle i udformningen af ​​ørkener.

Tektoniske plader

Tektoniske plader kan bevæge sig i forhold til hinanden.

Jordskælv

Et jordskælv er et af de mest ødelæggende naturfænomener.

Floder og landformer

Floder spiller en vigtig rolle ved udformningen af ​​jordens overflade: de forårsager erosion, de bærer og deponerer sediment.

Naturgeografiske termer

Denne animation demonstrerer de vigtigste landformer, overfladevand og deres topografiske symboler.

Added to your cart.