Vejtransport, lastbil

Lastbiler har en vigtig rolle i vejtransport.

Traditionel Eskimo livsstil

Igloer er typiske boliger, der blev bygget af eskimoer, der lever i den arktiske zone.

Skifergas

Denne animation forklarer teknologien for skifergasudvinding.

Vandforsyningssystem

Vandforsyningssystemet giver rent og sikkert drikkevand til forbrugerne.

Interessante geografi fakta - Social geografi

Denne animation præsenterer nogle interessante fakta indenfor social geografi.

Papirfremstilling

Papir blev opfundet mere end to tusinde år siden.

Olietanker

Olietankskibe dukkede i slutningen af ​​det 19. århundrede. I dag er de blandt de største skibe.

Havn

Havne leverer nødvendig infrastruktur og service til industri og søtransport.

Hvordan virker det? - Solpanel og solfanger.

Denne animation demonstrerer, hvordan solenergi kan udnyttes.

Vandturbine, generator

Vandturbiner omdanner den kinetiske energi fra vand til elektrisk strøm.

Biogas kraftværk

Biogas kan produceres af organisk materiale (gødning, planteaffald, organisk affald) ved hjælp af bakterier. Biogas er en blanding af methan og...

Kepler rumteleskop

Kepler-rumteleskopet blev sendt op af NASA for at opdage jordlignende planeter, der kredser om andre stjerner

Oase

Oaser er områder i ørkener, hvor der er vand til rådighed.

Offentlige forsyningstjenester

System der opfylder forbrugernes krav til vandforsyning, bortskaffelse af spildevand, el, varme, gasforsyning og telekommunikation.

Typer af broer

Typer af broer omfatter bjælke-, bue-, hænge-, cantilever- og gitterbroer.

Forurening

Forurening er den negative effekt af menneskelig aktivitet på det naturlige miljø.

Lufthavn

Lufthavne leverer infrastruktur og tjenester, der er nødvendige for luftfart.

Luftforurening

Denne animation demonstrerer de vigtigste kilder til luftforurening: Landbrugs-, industri- og byluftforurening.

Olieplatform

Et langt rør i midten af ​​tårnet trænger ind i havbunden, indtil det når laget der indeholder olie.

Åbne miner

I modsætning til undergrundsminer fjernes de øverste lag, og kullet kan udvindes på overfladen.

Added to your cart.