Production of hydrogen gas

Let’s make hydrogen gas using zinc powder and hydrochloric acid and see what lays the foundations for hydrogen-fuelled cars in the distant future.

Relaterede ekstramaterialer

Bromfluorchlormethan (CHClBrF)

Molekylet har to enantiomerer: Stereoisomerer, der er spejlbilleder af hinanden og ikke...

Laktose (C₁₂H₂₂O₁₁)

En type sukker fundet i pattedyr mælk.

Acetaldehyd (ethanal) (CH₃CHO)

Et aldehyd, som er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt i industrien.

Alfa-D-glucose (C₆H₁₂O₆)

Alfa-D-glucose er en af ​​stereoisomererne af glukoser, specifikt D-glukoserne.

Acetamid (ethanamid) (C₂H₅NO)

En hvid, lugtfri krystallinsk forbindelse.

Oliesyre (cis-octadec-9-ensyre) (C₁₇H₃₃COOH)

En umættet monocarboxylsyre. Molekylet indeholder dobbeltbinding i cis orientering.

Propan (C₃H₈)

Det tredje medlem i den homologe serie af ligekædede alkaner.

Added to your cart.