pVT diagram for ideelle gasser

pVT diagram for ideelle gasser

Forholdet mellem tryk, volumen og temperatur for ideelle gasser er beskrevet i gasloven.

Fysik

Nøgleord

p-V-T diagram, ideal gas, gas laws, Boyle–Mariottes lov, Gay-Lussacs 1. lov, Gay-Lussacs 2. lov, P-v-T surface, isochoric process, isothermal process, isobaric process, tilstandskarakteristik, tilstandsindikator, thermodynamics, temperature, pressure, volume, gas, temperature change, volumetric thermal expansion, physical property, physics, physical

Relaterede ekstramaterialer

Scener

pVT diagram

 • p - Tryk
 • V - Volumen
 • T - Temperatur
 • p ₁
 • p ₂
 • p ₃
 • p ₄
 • T ₁
 • T ₂
 • T ₃
 • T ₄
 • V ₁
 • V ₂
 • V ₃
 • V ₄

Konstant temperatur

 • p - Tryk
 • V - Volumen
 • T = konstant

Når vi ser pVT-diagrammet fra T-aksen, ser vi et todimensionelt pV-diagram, der beskriver tilsvarende ændringer i gasens volumen og tryk ved en fast temperatur.

Når gassen komprimeres ved en konstant temperatur, stiger dens tryk. For at sikre dette skal gassen frigive varmen, mens den komprimeres og absorberer varmen, mens den udvides.

Denne ændring er beskrevet i Boyle-Mariotte-loven: Hvis temperaturen forbliver konstant, er trykket og volumenet af en given mængde gas omvendt proportional.

Processen foregår langs isothermen.

Konstant volumen

 • p - Tryk
 • V = konstant
 • T - Temperatur

Når vi ser pVT-diagrammet fra V-aksen, ser vi et todimensionelt pT-diagram, der beskriver tilsvarende ændringer i gasens tryk og temperatur ved et fast volumen.

Når gassen opvarmes, mens dens volumen er uændret, vil trykket øges. Denne ændring er beskrevet af Gay-Lussacs 2. lov: Hvis volumenet forbliver konstant, er trykket af en given mængde gas i direkte proportional til dens temperatur. Processen foregår langs isochorer.

Konstant tryk

 • p = konstant
 • V - Volumen
 • T - Temperatur

Når vi ser pVT-diagrammet fra p-aksen, ser vi et todimensionalt VT-diagram, der beskriver tilsvarende ændringer i gasens temperatur og volumen ved et fast tryk.

Når gassen opvarmes, mens trykket forbliver uændret, vil volumenet øges. Denne ændring er beskrevet af Gay-Lussacs 1. lov: Hvis trykket forbliver konstant, er volumen og temperatur for en given mængde gas direkte proportional. Processen foregår langs isobarer.

pVT overflade

Korrelationer mellem trykket, volumenet og temperaturen af ​​en given mængde af ideel gas kan beskrives i tredimensionale grafer, der viser de tre termodynamiske mængder.
De mulige ligevægtstilstande bestemmer en 3D overflade. Ideelle gasser forekommer i tilstande, der er på denne overflade. Hvis værdierne for to af mængderne er kendte, kan værdien af ​​den tredje derfor bestemmes, for eksempel kan volumenet af gassen beregnes, hvis temperaturen og trykket er kendt.

Relaterede ekstramaterialer

Hvordan virker det? - Klimaanlæg

Et klimaanlæg afkøler luften inde ved at trække varme væk og frigive det udenfor.

Hvordan virker det - Køleskab

Denne animation viser hvordan et køleskab virker.

Dieselmotor

Den tyske ingeniør Rudolf Diesel patenterede dieselmotoren i 1893.

Firtakts forbrændingsmotor

Denne animation demonstrerer den type motor, der oftest anvendes i biler.

Radial motor

Radialmotorer anvendes primært i fly og helikoptere.

Stirling motor - luftmotor

Stirlingmotorer er også kendt som eksterne forbrændingsmotorer. I modsætning til forbrændingsmotorer (f.eks. Otto-motor) foregår forbrænding uden for...

To-takts motor

En to-taktsmotor er en type forbrændingsmotor med en cyklus på kun to takter.

Wankel motor

En type roterende motor med høj effektivitet

Faseovergange

En faseovergang er omdannelsen af ​​et stof fra en tilstand til en anden.

Gejser

En gejser er en kilde som med mellemrum kaster en fontæne op af vand og damp.

Havets forskellige lag

Fysiske egenskaber, samt flora og fauna i havet forandres med dybde.

Smeltning og frysning

Under frysning dannes hydrogenbindinger mellem vandmolekyler, hvilket resulterer i en krystalstruktur.

Termometre

Der er forskellige typer instrumenter til måling af temperatur.

Watts dampmaskine (18. århundrede)

Dampmaskinen, som blev perfektioneret af den skotske ingeniør James Watt, revolutionerede teknologien.

Centreret kubisk gitter

Den mindst tæt pakkede gitterstruktur.

Sekskantet metallisk gitter

Metaller, der danner sekskantede metalliske gitter, er stive og vanskelige at arbejde med.

Termisk udvidelse af broer

Længden af ​​broerens metalrammer ændres, når temperaturen ændres.

Ydrecentret kubisk metalgitter

Det ydrecentrerede kubiske metalgitter giver den tætteste sammenføjning af metalatomer.

Added to your cart.