Vulkanaktivitet

Vulkanaktivitet

Denne animation demonstrerer forskellige typer vulkanudbrud

Geografi

Nøgleord

volcano, magmatic activity, volcanic eruption, volcanoes, volcanic activity, magma, post-volcanic activity, magma chamber, plate tectonics, earthquake, lava, mountain formation, Vesuv, nature, geography, tectonic plate, Earth's crust, disaster

Relaterede ekstramaterialer

Scener

Vulkaner og plade tektonik

 • Afrikansk plade
 • Eurasian Plate
 • Arabisk plade
 • Indisk plade
 • Nordamerikanske plade
 • Sydamerikansk plade
 • Stillehavs plade
 • Karibisk plade
 • Cocos Plada
 • Nazca Plade
 • Antarktik plade
 • Australsk plade
 • Filippinsk plade

Største vulkan udbrud

 • Mauna Kea
 • Mauna Loa
 • Novarupta
 • Mt St. Helens
 • Santa Maria
 • Cotopaxi
 • Mt Pelée
 • La Soufriere
 • Mount Vesuvius
 • Stromboli
 • Etna
 • Kolumbo
 • Piton de la Fournaise
 • Bandai San
 • Pinatubo
 • Krakatau
 • Tambora
 • Tarawera

Eksplosive udbrud

 • askeskyer - Det udledes i atmosfæren under et eksplosivt udbrud.
 • krater - Den store mund af vulkanens rørledning, hvor lava strømmer ud på overfladen.
 • pyroklastisk strøm - Varm aske og rester flyder ned under vulkankeglen under et eksplosivt udbrud.

Overstrømmende udbrud

 • krater - Den store mund af vulkanens rørledning, hvor lava strømmer ud på overfladen.
 • lavastrøm - Magma, der strømmer ud på overfladen.

Blandede udbrud

 • ledning - Magma, damp og gasser flyder til overfladen gennem denne kanal.
 • krater - Den store mund af vulkanens rørledning, hvor lava strømmer ud på overfladen.
 • lavastrøm - Magma der strømmer ud på overfladen.

Postvulkan aktivitet

 • fumarole - En åbning, der udsender damp og gasser indeholdende forskellige kemikalier.
 • gejser - En kilde der periodisk kaster varmt vand ud.
 • solfatara - En åbning som slipper svovlholdige gasser ud.
 • mofetta - En åbning som slipper kuldioxid ud.
 • mudder vulkan - I lerområder frigives gasser af flydende mudder som bobler.

Animation

 • Mauna Kea
 • Mauna Loa
 • Novarupta
 • Mt St. Helens
 • Santa Maria
 • Cotopaxi
 • Mt Pelée
 • La Soufriere
 • Mount Vesuvius
 • Stromboli
 • Etna
 • Kolumbo
 • Piton de la Fournaise
 • Bandai San
 • Pinatubo
 • Krakatau
 • Tambora
 • Tarawera
 • Afrikansk plade
 • Eurasian Plate
 • Arabisk plade
 • Indisk plade
 • Nordamerikanske plade
 • Sydamerikansk plade
 • Stillehavs plade
 • Karibisk plade
 • Cocos Plada
 • Nazca Plade
 • Antarktik plade
 • Australsk plade
 • Filippinsk plade

Fortællerstemme

Vulkanaktivitet er en proces, hvor magma udsprøjtes til Jordens overflade ud ignnem dens skorpe. Vulkaner forekommer ikke tilfældigt; de danner lange kæder, som primært er grænserne for de tektoniske plader.

Vulkansk aktivitet har en vigtig rolle i bjergkæde dannelsen. Magma er glødende varme smeltede sten fra under jordens overflade. Magma, der flyder til overfladen hedder lava, og en vulkan dannes, hvor den når overfladen. Vulkaner kan differentieres efter udbrudstyper, der er eksplosive, effusive og blandede.

Eksplosive udbrud er karakteristiske for kegle vulkaner. Denne type udbrud ledsages af damp og gasser, der flyder til overfladen gennem krateret med massive eksplosioner, og det resulterer i en høj udbrudssøjle og pyroklastisk strømning. Vind kan sprede askeskyen over et stort område. Den pyroklastiske strømning ruller ned af vulkankeglen med høj hastighed. Det er den mest ødelæggende type vulkanudbrud. Krakatoa, Mt Pelée og St. Helens er de mest kendte eksempler på vulkaner, hvor denne type udbrud opstår.

Udstrømmende udbrud er karakteristiske for skjold vulkaner. Denne type udbrud ledsages ikke af eksplosioner eller en pyroklastisk strømning; Det eneste stof, der stiger til overfladen, er flydende lava. Når lavaen størkner, skaber den en vulkanisk kegle. Eksempler på vulkaner, hvor udstrømmende udbrud forekommer, er Mauna Kea og Mauna Loa, begge på de hawaiiske øer.

Blandede udbrud er karakteristiske for stratovolcaner. Denne type udbrud ledsages også af eksplosioner og lavastrømme. Den vulkanske kegle består af skiftende lag af tephra dvs. pyroklastisk materiale og størknet lava. De mest kendte eksempler på strato vulkaner er Stromboli, Etna og Cotopaxi.

Efter vulkanudbrud kan postvulkansk aktivitet også observeres, som hovedsagelig består af damp og gasser, der består af forskellige kemikalier udsendt fra ventilationskanaler, der kaldes fumaroler.

En solfatara er en type fumarol; det er en åbning i jordens skorpe, der udsender svovlholdige gasser.

En mofetta er en udledning af kuldioxid. En mofetta kan kaldes 'tør', hvis den indeholder kuldioxid eller 'våd', hvis den indeholder kulsyreholdigt vand.

En gejser er en kilde, der regelmæssigt udlader varmt vand. Dette sker fordi vand suges ind og akkumuleres i små huler under jorden og derefter begynder at koge på grund af varmen i magmaen og til sidst bryder ud.

Vulkanaktivitet i lerområder ledsages af "mudder vulkaner", hvor gasser frigives af flydende mudder som bobler.

Under udbruddet af Krakatoa i 1883 blev 18 kubikmeter tephra (pyroklastiskt materiale) spredt ud, mens 1815-udbruddet af Mount Tambora, som var en af ​​de mest kraftfulde udbrud i historien, spredtes i alt 80 kubik kilometer af disse fragmenter ud over et stort område.
Sådanne kraftige udbrud har global indvirkning på jordens atmosfære, klima og dyreliv.

Relaterede ekstramaterialer

Hot spots

Hot spots er områder af jordens skorpe, hvor magma ofte stiger til overfladen og forårsager vulkansk aktivitet.

Dannelse af stratovulkaner

Stratovulkaner består af lag af vulkansk aske, rester, og lava.

Gejser

En gejser er en kilde som med mellemrum kaster en fontæne op af vand og damp.

Foldning (elementær)

Laterale kompressionskræfter får sten til at danne folder. Dette er hvordan folde bjerge bliver dannet.

Foldning (mellemniveau)

Laterale kompressionskræfter får sten til at danne folder. Dette er hvordan folde bjerge bliver dannet.

Forkastning (elementær)

Lodrette kræfter der kan bryde lag af sten op i blokke, som derefter bevæger sig lodret langs brudfladerne.

Hydrotermisk væld

En hydrotermisk åbning er et spræng på planetens overflade, hvorfra geotermisk opvarmet vand strømmer ud.

Jordens topografi

Animationen præsenterer de største bjerge, sletter, floder, søer og ørkener på jorden.

Jordskælv

Et jordskælv er et af de mest ødelæggende naturfænomener.

Kontinental drift på en geologisk tidskala

Jordens kontinenter har været i konstant bevægelse under planetens historie.

Kort over havbunden

Grænserne for tektoniske plader kan ses på havbunden.

Tektoniske plader

Tektoniske plader kan bevæge sig i forhold til hinanden.

Topographic map of Hungary

This animation demonstrates the geographical regions of Hungary.

Tornadoer

Kortvarige men ekstremt kraftfulde tornadoer kan forårsage en stor skade.

Tsunami

Tsunami bølger er meget høje bølger med enorme ødelæggende kræfter.

Carboncyklus

Carbon er bundet i organiske stoffer under fotosyntese, mens det under vejrtrækning frigives i atmosfæren.

Drivhuseffekt

Menneskelig aktivitet øger drivhuseffekten og fører til global opvarmning.

Jorden

Jorden er en stenagtig planet med en solid skorpe og ilt i sin atmosfære.

Naturgeografiske termer

Denne animation demonstrerer de vigtigste landformer, overfladevand og deres topografiske symboler.

Added to your cart.