Vinylchlorid (chlorethylen) (C₂H₃Cl)

Vinylchlorid (chlorethylen) (C₂H₃Cl)

Monomeren af ​​PVC.

Kemi

Nøgleord

vinyl chloride, chloroethylene, alkyl halide, halogen containing organic compound, unsaturated, vinyl group, monomer, polymer, polymerisation, PVC, polyvinyl chloride, addition, toxic, organic chemistry, chemistry

Relaterede ekstramaterialer

Scener

Kuglemodel

Vinylchlorid C₂H₃Cl

Information

Molar masse: 62,5 g/mol

Smeltepunkt: -153,7 °C

Kogepunkt: -13,4 °C

Densitet: 0,0029 g/cm³

Relativ damptæthed (luft=1): 2,2

Ejenskaber

Vinylchlorid er en monomer af PVC, en farveløs, lugtfri, tungere end luft, giftig gas. Den er meget brandfarlig og eksplosiv. Den opløses godt i alkohol og ether, men mindre godt i vand. Dens typiske reaktioner er addition og polymerisering. Den brydes ned, når den brænder, hvilket danner giftige, ætsende stoffer.

Forekomst og produktion

Vinylchlorid fremstilles gennem pyrolyse af 1,2 dichlorethan, som igen fremstilles ved en omsætning af ethylen og chlor eller i en reaktion af acetylen og hydrogenchlorid.

Anvendelser

Polyvinylchlorid (eller PVC) fremstilles ved polymerisering af vinylchlorid.

Kalotmodell

Fortælling

Relaterede ekstramaterialer

Dichlormethan (CH₂Cl₂)

Den fremstilles ved at behandle methan med chlorgas og anvendes som opløsningsmiddel.

Ethen (ethylen) (C₂H₄)

Det første element i den homologe serie af 1-alkener.

Methylchlorid (CH₃Cl)

Methylchlorid kan fremstilles ved opvarmning af en blanding af methan og chlor.

Tetraklorkulstof (CCl₄)

Farveløs, giftig væske med en sød lugt.

Triklormethan, chloroform (CHCl₃)

Også kendt som chloroform, anvendes som opløsningsmiddel i laboratorier, tidligere som bedøvelse.

Ethan (C₂H₆)

Det andet element i den homologe serie af ligekædede alkaner.

Polymerisering af ethen

Polymeriseret ethylen er kendt som polyethylen, en type plast.

1,1,2,2-tetrafluoroethylene (C₂F₄)

Farveløs, lugtfri gas, teflonmonomeren.

Klor (Cl₂)

En gulgrøn giftig gas med stærk lugt, en af halogenerne.

Added to your cart.