Svovltrioxid (SO₃)

Svovltrioxid (SO₃)

En af svovloxiderne som danner svovlsyre med vand.

Kemi

Nøgleord

sulphur trioxide, molecule, sulphuric acid, sulphuric acid production, molecular shape, volcanic gases, oleum, disulphuric acid, inorganic chemistry, chemistry

Relaterede ekstramaterialer

Scener

Relaterede ekstramaterialer

Svovldioxid (SO₂)

Svovldioxidemission er hovedårsagen til syreregnen. Det er et mellemprodukt i produktionen af ​​svovlsyre.

Kobbersulfat (CuSO₄)

En svovlforbindelse, der ofte anvendes som pesticid.

Sulfation (SO₄²⁻)

En sammensat ion der produceres, når svovlsyre frigiver en proton.

Svovl (S₈)

Et lugtfrit, gult, fast stof, det 16. mest almindelige i jordens skorpe. En af de mest kendte svovlforbindelser er pyrit, også kendt som "narreguld".

Svovlbrinte (H₂S)

En farveløs giftig gas med den karakteristiske lugt af rådne æg. Den forekommer i visse mineralvand og kildevand.

Svovlsyre (H₂SO₃)

Farveløs, moderat syre, kun kendt i vandig opløsning.

Svovlsyre (H₂SO₄)

En farveløs, viskøs væske, en stærkt ætsende, stærk syre, der anvendes i flere industrielle processer.

Added to your cart.