Svovltrioxid (SO₃)

Svovltrioxid (SO₃)

En af svovloxiderne som danner svovlsyre med vand.

Kemi

Nøgleord

sulphur trioxide, molecule, sulphuric acid, sulphuric acid production, molecular shape, volcanic gases, oleum, disulphuric acid, inorganic chemistry, chemistry

Relaterede ekstramaterialer

Svovldioxid (SO₂)

Svovldioxidemission er hovedårsagen til syreregnen. Det er et mellemprodukt i produktionen af ​​svovlsyre.

Kobbersulfat (CuSO₄)

En svovlforbindelse, der ofte anvendes som pesticid.

Sulfation (SO₄²⁻)

En sammensat ion der produceres, når svovlsyre frigiver en proton.

Svovl (S₈)

Et lugtfrit, gult, fast stof, det 16. mest almindelige i jordens skorpe. En af de mest kendte svovlforbindelser er pyrit, også kendt som "narreguld".

Svovlbrinte (H₂S)

En farveløs giftig gas med den karakteristiske lugt af rådne æg. Den forekommer i visse mineralvand og kildevand.

Svovlsyre (H₂SO₃)

Farveløs, moderat syre, kun kendt i vandig opløsning.

Svovlsyre (H₂SO₄)

En farveløs, viskøs væske, en stærkt ætsende, stærk syre, der anvendes i flere industrielle processer.

Added to your cart.