Suezkanalen

Suezkanalen er en kunstig vandvej, der forbinder Rødehavet og Middelhavet.

Relaterede ekstramaterialer

The European Union

Learn about the history and economic operation of the European Union.

Vandforurening

De vigtigste kilder til vandforurening er industri, landbrug og byområder.

Termisk kraftværk (kulbrintebrændstof)

Termiske kraftværker konverterer energi frigivet under forbrænding af fossile...

Fodbold stadium

Fodbold er en af ​​de mest populære holdsporter på grund af dets relativt lave...

Rumfærge

Rumfærgen var et bemandet, genanvendeligt rumfartøj, der blev anvendt af NASA.

The Sun - a source of energy

In this lesson you will learn about the Sun and how solar energy can be used.

Gated communities

People with a higher social position tend to separate themselves from the lower social classes....

Tourism

Tourism is a significant sector of the economy that grows continuously all around the world.

Added to your cart.