Regelmæssig kvadratpyramide

Regelmæssig kvadratpyramide

En almindelig firkantspyramide er en pyramide med en firkantet base og fire trekantede flader.

Matematik

Nøgleord

mathematics, geometry, solid geometry, solids, grouping of solids, pyramid, surface, volume, definition, motherboard, lateral surface, face, height, formula, right pyramid, tetrahedron, regular solids, oblique pyramid, vertices, faces, edges

Relaterede ekstramaterialer

Scener

Dannelse af pyramider

Tag en polygon og et punkt der falder uden for polygonets plan. Forbind punktet til alle punkterne på polygonens hjørner. Det der er afgrænset af polygonen og overfladen dannet af de resulterende linjesegmenter, kaldes en pyramide. Det vil sige, en pyramide er et koneformet krop med en polygonbase.

Pyramider

Pyramider kan klassificeres ud af basispolygonen. Der er pyramider med trekantede, firkantede, femkantede, sekskantede osv. baser. En trekantbaseret pyramide hedder en tetraeder.

Regelmæssige pyramider

Basen af ​​en regelmæssig pyramide er en regelmæssig polygon, og dens laterale kanter er ens i længden. (Derfor er de laterale overflader kongruente ensidige trekanter.) I regelmæssige pyramider falder basepunktet af højden sammen med midten af ​​bunden.

Regelmæssig kvadratpyramide

Basen af ​​en almindelig firkantpyramide er en regelmæssig firkant. Dens basiskanter (a) er ens i længden, og det er sidekanterne (b) også. Derfor er sidefladerne ligesidet trekanter. I almindelige pyramider falder bundpunktet af højden sammen med midten af ​​kvadratbasen (O).

Pyramidens laterale flader danner den laterale overflade, som i tilfælde af en regelmæssig firkantpyramide består af fire kongruente ligesidet-trekanter. Området af en sådan trekant er halvdelen af ​​produktets basislængde og dens højde. (Med andre ord er det halve produkt af pyramide base kanten (a) og den skrå højde (h).) Området af basen er kvadratet (a²) af længden af bundkanterne (a). Pyramidens overfladeareal er summen af ​​basisarealet (A_ base) og det laterale overfladeareal (A_ overflade) (summen af ​​arealerne på sidefladerne).

For at beregne volumen af ​​pyramiden kan vi starte med et prisme volumen med samme base og højde som pyramiden. Prismens volumen er produktet af dens basisareal (A) og dens højde (H). Pyramidens volumen er en tredjedel af prismerets volumen. Med andre ord er pyramidens volumen en tredjedel af produktet af dens basisareal og dens højde.

De egyptiske pyramider

Relaterede ekstramaterialer

Volumen af ​​et tetraeder

For at beregne volumenet af ​​et tetraeder begynder vi ved at beregne volumenet af en prisme.

Eulers polyhedron formel

Strukturen formuleret af Leonhard Euler beskriver en af ​​de grundlæggende egenskaber ved konvekse polyhedra.

Forholdet mellem volumen på lignende kroppe

Denne 3D animation forklarer korrelationen mellem faste kroppes lighed og forholdet mellem volumen.

Gruppering af kroppe 1

Denne animation demonstrerer forskellige grupper af kroppe gennem eksempler.

Gruppering af kroppe 2

Denne animation demonstrerer forskellige grupper af kroppe gennem eksempler.

Gruppering af kroppe 3

Denne animation demonstrerer forskellige grupper af kroppe gennem eksempler.

Gruppering af kroppe 4

Denne animation demonstrerer forskellige grupper af kroppe gennem eksempler.

Kasseform (øvelser)

Kanter, diagonaler og flader på en kube kan identificeres ved hjælp af dets hjørner.

Kubens sektioner (øvelse)

Undersøgelse af faste kroppe dannet af skæringen mellem en terning og et plan.

Omdrejningslegeme

At rotere en geometrisk form rundt om en linje inden for dens geometriske plan som en akse resulterer i et omdrejningslegeme.

Omkreds, areal, overfladeareal og volumen

Denne animation præsenterer formlerne til beregning af omkreds og areal af former samt overfladeareal og volumen af ​​figurer.

Platonisk legeme

Denne animation demonstrerer de fem normalle tredimensionale (eller platoniske) legemer, hvoraf den mest kendte er kuben.

Egyptiske pyramider (Giza, det 26. århundrede f.Kr.)

Giza Necropolis er det eneste af de antikke vidundere, der stadig er intakte.

Prismer

Denne animation demonstrerer flere typer prismer, fra almindelig til lige.

Added to your cart.