Regelmæssig kvadratpyramide

Regelmæssig kvadratpyramide

En almindelig firkantspyramide er en pyramide med en firkantet base og fire trekantede flader.

Matematik

Nøgleord

mathematics, geometry, solid geometry, solids, grouping of solids, pyramid, surface, volume, definition, motherboard, lateral surface, face, height, formula, right pyramid, tetrahedron, regular solids, oblique pyramid, vertices, faces, edges

Relaterede ekstramaterialer

Scener

Dannelse af pyramider

Tag en polygon og et punkt der falder uden for polygonets plan. Forbind punktet til alle punkterne på polygonens hjørner. Det der er afgrænset af polygonen og overfladen dannet af de resulterende linjesegmenter, kaldes en pyramide. Det vil sige, en pyramide er et koneformet krop med en polygonbase.

Pyramider

Pyramider kan klassificeres ud af basispolygonen. Der er pyramider med trekantede, firkantede, femkantede, sekskantede osv. baser. En trekantbaseret pyramide hedder en tetraeder.

Regelmæssige pyramider

Basen af ​​en regelmæssig pyramide er en regelmæssig polygon, og dens laterale kanter er ens i længden. (Derfor er de laterale overflader kongruente ensidige trekanter.) I regelmæssige pyramider falder basepunktet af højden sammen med midten af ​​bunden.

Regelmæssig kvadratpyramide

Basen af ​​en almindelig firkantpyramide er en regelmæssig firkant. Dens basiskanter (a) er ens i længden, og det er sidekanterne (b) også. Derfor er sidefladerne ligesidet trekanter. I almindelige pyramider falder bundpunktet af højden sammen med midten af ​​kvadratbasen (O).

Pyramidens laterale flader danner den laterale overflade, som i tilfælde af en regelmæssig firkantpyramide består af fire kongruente ligesidet-trekanter. Området af en sådan trekant er halvdelen af ​​produktets basislængde og dens højde. (Med andre ord er det halve produkt af pyramide base kanten (a) og den skrå højde (h).) Området af basen er kvadratet (a²) af længden af bundkanterne (a). Pyramidens overfladeareal er summen af ​​basisarealet (A_ base) og det laterale overfladeareal (A_ overflade) (summen af ​​arealerne på sidefladerne).

For at beregne volumen af ​​pyramiden kan vi starte med et prisme volumen med samme base og højde som pyramiden. Prismens volumen er produktet af dens basisareal (A) og dens højde (H). Pyramidens volumen er en tredjedel af prismerets volumen. Med andre ord er pyramidens volumen en tredjedel af produktet af dens basisareal og dens højde.

De egyptiske pyramider

Relaterede ekstramaterialer

Measuring the height of a cathedral

We will measure the height of this large cathedral with a set square and some mathematics.

Reflecting a line segment across an axis

Axis t and line segment AB are given on a plane. Let’s plot the mirror image of line segment AB...

Kasseform (øvelser)

Kanter, diagonaler og flader på en kube kan identificeres ved hjælp af dets hjørner.

Reflecting a triangle across an axis

Axis t and triangle ABC are given on a particular plane. Let’s plot the mirror image of triangle...

Plotting an angle bisector

In this video, we plot the angle bisector of a given alpha angle.

Kube puslespil

Bygning af kuber vist i flere visninger fra de tilgængelige enhedskuber hjælper...

Farvelæg en terningkube

Farvelæg hjørner, kanter og flader af en given kube i henhold til de kriterier, der er...

Tredimensionalt kartesisk koordinatsystem

3-dimensionalt kartesisk koordinatsystem med illustrationer og øvelser, der udvikler...

Added to your cart.