RNA

RNA

Et polynukleotid bestående af fosphorsyre, ribose og nukleobaser (cytosin, uracil, adenin og guanin).

Kemi

Nøgleord

RNA, RNA-kæde, ribonucleic acid, nucleic acid, polynucleotide, adenin, uracil, cytosine, guanine, nucleotide, messenger RNA, ribosomal RNA, transfer RNA, phosphoric acid, D-ribose, gene, biotechnology, protein, amino acid, protein synthesis, codon, anticodon, organic chemistry, chemistry, biology, biochemistry

Relaterede ekstramaterialer

Beta-D-ribose (C₅H₁₀O₅)

En krystallinsk forbindelse fundet i nukleinsyrer, coenzymer, nukleotider og nukleosider.

DNA

Bærer af genetisk information i celler.

Fosfation (PO₄³⁻)

En sammensat ion der dannes, når et fosforsyremolekyle frigiver en proton.

Genome redigering

Genom redigering er en type geneteknik, der resulterer i ændringer i genomet hos en levende organisme. Denne animation introducerer en af de mest kendte...

Phosphorsyre (H₃PO₄)

Den bruges også som et tilsætningsstof til mad, samt kalk og rust fjerner.

Purin (C₅H₄N₄)

En heterocyklisk aromatisk organisk forbindelse, dets derivater indbefatter guanin og adenin.

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

En heterocyklisk organisk forbindelse, dens derivater er thymin, cytosin og uracil.

Virus

Virus består af protein og DNA eller RNA og omprogrammerer inficerede celler for at producere flere virus.

D-ribose (C₅H₁₀O₅)

Den åbne kædeversion af ribose, som forekommer naturligt i nukleinsyrer, coenzymer, nukleotider og nukleosider.

Polymerisering af ethen

Polymeriseret ethylen er kendt som polyethylen, en type plast.

Added to your cart.