Politiske og økonomiske unioner

Politiske og økonomiske unioner

Flere politiske og økonomiske unioner er blevet dannet mellem lande i de sidste årtier.

Geografi

Nøgleord

politics, economy, unions, NATO, Den Europæiske Union, G8, OPEC, NAFTA, ASEAN, Den Arabiske Liga, Eurozonen, EFTA, Nordisk Råd, member state, world, Europa, map, world map, countries, country, Earth globe, Jorden, border, human geography, society, map knowledge, geography

Relaterede ekstramaterialer

Scener

Europæiske politiske og økonomiske unioner

Verdens politiske og økonomiske unioner

G7 (Group of Seven): Et kooperativt forum for regeringerne i verdens 7 mest udviklede lande. Deres første møde, kendt som det første verdensøkonomiske topmøde, blev afholdt i 1975.

NAFTA (North American Free Trade Agreement): En aftale undertegnet af Canada, Mexico og USA i 1992, hvis hovedformål er at etablere et frihandelsområde for dets medlemsstater.
Aftalen har også til formål at skabe et fælles marked for medlemsstaternes varer og tjenesteydelser, at skabe nye beskæftigelsesmuligheder samt at styrke regionens virksomheders konkurrenceevne på verdensmarkedet.

ASEAN (Association of South East Asian Nations): En regional international organisation, der fremmer politisk, økonomisk og kulturelt samarbejde mellem landene i Sydøstasien. Den blev grundlagt i 1967 med det formål at bevare freden i regionen og beskytte sine medlemsstater mod den trussel, som sovjetblokken udgjorde.
Efter midten af ​​1970'erne var hovedvægten lagt på økonomisk samarbejde, selvom dette samarbejde blev stoppet et årti senere.
Siden 1990'erne har regionen oplevet en hurtig økonomisk vækst, der blev hjulpet af gennemførelsen af fordelingen af ​​arbejdskraft blandt landene, da de specialiserede sig i produktion af elektroniske varer, masseproducerede varer og high-end produkter. Dette resulterede i oprettelsen af ​​en regional frihandelszone. Organisationen er baseret i Jakarta.

OPEC (Organisation of Petroleum Exporting Countries): En politisk og økonomisk union, hvis mission er at koordinere produktionen af ​​råolie i medlemslandene.
Organisationen blev etableret i 1960, da oliemarkedet blev domineret af primært amerikanske, britiske og hollandske globale virksomheder, der forsøgte at få prisen på olie ned. Formålet var at hjælpe medlemmerne til bedre at modstå presset fra sådanne virksomheder.
Indledningsvis var dens funktion at sælge udviklingslandenes olielagre og kontrollere produktionsmængderne. Senere havde den også en stor rolle i prisen på råolie på verdensmarkederne. Organisationens hovedkvarter ligger i Wien.

Arabiske Liga: En regional international organisation af arabiske stater. Dens mål er primært politisk, men kulturel og geografisk lighed og nærhed er en betingelse for medlemskab. Den sigter mod at støtte samarbejde og gensidig bistand samt bidrage til medlemsstaternes økonomiske, sociale, politiske, kulturelle og militære udvikling. Organisationen er baseret i Kairo.

Europæiske Union

1957 - Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, også kendt som det fælles marked, oprettes i Rom.
Medlemmer: Vest Tyskland, Frankrig, Italien og Beneluxlandene.

1967 - Organisationens navn ændrer sig til Det Europæiske Fællesskab.

Navneændringen indikerer, at samarbejdet mellem medlemslandene ikke længere udelukkende var økonomisk.

1973-1986 - Udvidelsen af Det Europæiske Fællesskab.
Tiltrædende stater: 1973 - Storbritannien, Irland, Danmark; 1981 - Grækenland; 1986 - Portugal og Spanien.

1985 - Undertegnelse af Schengen-aftalen, der giver streng kontrol ved de ydre grænser og fri bevægelighed for personer mellem medlemsstaterne.

1992 - Undertegnelse af Maastricht-traktaten. Medlemslandene er enige om at skabe et (vestlig) Europa uden grænser ved årtusindskiftet.

1994 - Navnet på fællesskabet ændres til EU, hvilket tyder på, at samarbejdet er blevet udvidet til at omfatte udenrigs- og forsvarspolitik.

1995 - Nye medlemslande: Sverige, Finland, Østrig.

1995 - Schengen-aftalen træder i kraft. (Storbritabbien er ikke en del af Schengenområdet. Norge og Island, ikke-EU-medlemmer, underskrev aftalen.)

1997 - Den østlige europæiske udvidelsestraktat blev underskrevet.

2002 - Indførelse af den fælles EU-valuta, euroen. Euroområdet er oprettet Den Monetære Union er etableret, og EU bliver dermed verdens næststørste økonomi.
Medlemmer (i 2015): Tyskland, Frankrig, Nederlandene, Belgien, Luxembourg, Østrig, Finland, Spanien, Portugal, Italien, Irland, Grækenland, Slovakiet, Slovenien, Cypern, Malta, Estland, Letland, Litauen.

2004 - Østlig udvidelse. Nye medlemsstater: Cypern, Tjekkiet, Estland, Polen, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Slovakiet, Slovenien.

2007 - Nye medlemsstater: Bulgarien og Rumænien.

2013 - Ny medlemsstat: Kroatien

Definitioner af udtryk:

Integration: Sammensmeltning af uafhængige nationale økonomier. Forskellene mellem dem vil i stigende grad forsvinde, mens deres økonomiske og senere andre intrastatslige relationer bliver mere og mere lig de interstatslige relationer.

Foreningen foregår på to niveauer: På mikroniveau (mellem virksomheder) og på makroniveau (mellem lande).

Økonomiske Union: Det næstsidste trin i integrationsprocessen. Denne fase er præget af afskaffelsen af de nationale økonomier, der er en fælles økonomisk politik, fælles produktions- og salgsprocesser fælles investeringer og teknologiske kæder tværs over landegrænserne.

Politisk union: Den mest avancerede form for integration. Medlemsstaterne deler ikke kun økonomisk politik, men også en fælles regering, der udgør en enkelt stat.

Regional økonomisk union: En form for integration, hvor medlemsstater inden for et veldefineret geografisk område udgør en økonomisk union.

NATO

Den Nordatlantiske Traktatorganisation (NATO) er en alliance af 28 lande fra Nordamerika og Europa.
Den blev grundlagt i Washington efter Anden Verdenskrig (4. april 1949 ). Oprettet under våbenkapløbet i den kolde krig, havde organisationen til formål at svække Sovjetunionen, som på det tidspunkt var blevet udvidet i Østeuropa og til at modsætte sig Warszawapakten. I slutningen af ​​den kolde krig blev NATO den vestlige civilisations forsvar.

NATOs grundlæggende mål fremgår af den nordatlantiske traktat, hvor medlemslandene forpligter sig til at anvende alle politiske og militære midler til at beskytte deres frihed og sikkerhed.
Organisationen søger også at forhindre udvidelsen af Ruslands politiske og militære indflydelse. I dag udføres fredsbevarende operationer ud over medlemsstaternes grænser. Stormagten, der leder organisationen, er USA, så NATO's politik repræsenterer stærkt landets udenlandske, politiske og økonomiske interesser.

I 1999 sluttede Ungarn, Tjekkiet og Polen sig til organisationen. I 2004 sluttede fem EU-medlemsstater (Slovakiet, Slovenien, Estland, Litauen, Letland) samt Bulgarien og Rumænien sig til organisationen.

Schengen-samarbejdet

Relaterede ekstramaterialer

Administrative divisioner i Østrig

Denne animation præsenterer statens og statshovedstæderne i Østrig.

Administrative divisioner i Tyskland

Denne animation præsenterer Tysklands stater og statslige hovedstæder

Afrikas lande

Lære om de geografiske placeringer, hovedstæder og flag i afrikanske lande gennem øvelser i tre sværhedsgrader.

Europas lande

Her vil du lære om deres geografiske placeringer, hovedstæder og flag i europæiske lande gennem øvelser i tre sværhedsgrader.

Flygtninge og indvandrere

Denne animation præsenterer den nuværende flygtningekrise ud fra forskellige synsvinkler.

Flygtningelejr i Afrika (Darfur)

På grund af den militære konflikt i Sudan måtte millioner af mennesker flygte fra deres hjem.

Golden Gate broen (San Francisco, 1937)

Hængebroen, der strækker sig over strædet mellem San Francisco Bay og Stillehavet, blev åbnet i 1937.

Historien om menneskelig migration

Migrering af store menneskelige populationer begyndte i oldtiden.

Industriområde

Industriområder leverer infrastruktur og service til virksomheder.

Interessante geografi fakta - Social geografi

Denne animation præsenterer nogle interessante fakta indenfor social geografi.

Lande i Amerika

Lær om verdens landes geografiske beliggenhed, hovedstæder og flag, gennem øvelser i tre sværhedsgrader.

Lande i Asien

Lær om de geografiske placeringer, hovedstæder og flag i asiatiske lande gennem øvelser i tre sværhedsgrader.

Mount Rushmore (USA)

Skåret i en granitklippe, skildrer skulpturerne i Mount Rushmore National Memorial fire store amerikanske præsidenter.

Nederlandske administrative divisioner

Denne animation præsenterer nederlandske provinser og provinsielle hovedstæder.

Regeringsformer og officielle sprog

Animationen viser regerings form og officielle sprog i verdens lande.

Seværdigheder i verden

Et spil om seværdigheder rundt om i verden.

Slavere

Moderne slaver lever i 14 europæiske lande, der kan klassificeres i 3 grupper.

Stater og byer i USA

Denne animation viser staterne og de største byer i USA.

Verdens byer

Denne animation demonstrerer de geografiske placeringer af Jordens store byer.

Verdens lande

Lær om verdens landes geografiske beliggenhed, hovedstæder og flag, gennem øvelser i tre sværhedsgrader.

Verdens religioner i dag

Den geografiske fordeling af store (verdens) religioner er blevet påvirket af historiske begivenheder.

Administrative divisioner i Ungarn

Denne animation præsenterer regionerne, amter og byer i Ungarn.

Added to your cart.