Pentan (C₅H₁₂)

Det femte medlem i den alkan-homologe serie. En farveløs, brændbar væske.

Relaterede ekstramaterialer

The reaction of Coke and milk

What happens when we mix these two well-known, chemically interesting liquids together?

Hæmoglobin

Oxygenbærerprotein i vores røde blodlegemer.

RNA

Et polynukleotid bestående af fosphorsyre, ribose og nukleobaser (cytosin, uracil, adenin...

Ethanol (ethylalkohol) (C₂H₅OH)

Den bedst kendte alkohol, vigtig i fødevareindustrien.

Struktur af proteiner

Strukturen og opstillingen af polypeptidkæder påvirker den rumlige struktur af proteiner.

Sakkarose (sukrose) (C₁₂H₂₂O₁₁)

En hvid, vandopløselig, sød forbindelse kendt som sukker.

N-methyletanamid (C₃H₇NO)

En fast, krystallinsk forbindelse.

Added to your cart.