Ozon (O₃)

Ozon (O₃)

En allotrop af ilt, der består af 3 oxygenatomer.

Kemi

Nøgleord

chemistry, ozone, oxygen atom, allotropy

Relaterede ekstramaterialer

Ozonlag

Ozonlaget filtrerer solens skadelige UV-stråling, derfor er det uundværligt for livet på Jorden.

Drivhuseffekt

Menneskelig aktivitet øger drivhuseffekten og fører til global opvarmning.

Oxygen (O2) (mellemniveau)

En farveløs, lugtfri gas, en vigtig bestanddel af atmosfæren, er uundværlig for at opretholde det jordiske liv.

Luftforurening

Denne animation præsenterer de vigtigste kilder til luftforurening: landbrug, industri og byområder.

Oxygencyklus

Oxycyclusen beskriver iltbevægelsen inden for sine tre hovedreservoirer.

Hvordan virker det - Køleskab

Denne animation viser hvordan et køleskab virker.

Oxygen (O2) (elementær)

En farveløs, lugtfri gas, en vigtig bestanddel af atmosfæren, er uundværlig for at opretholde det jordiske liv.

Added to your cart.