Omkreds, areal, overfladeareal og volumen

Denne animation præsenterer formlerne til beregning af omkreds og areal af former samt overfladeareal og volumen af ​​figurer.

Relaterede ekstramaterialer

Relativ position af linjer og planer

Denne animation demonstrerer den relative placering af linjer og planer.

Rotationskroppe (øvelse)

En øvelse om at skabe faste ratationskroppe.

Plotting a 45° angle

By bisecting a straight angle (180°), we get a right angle (90°). We get a 45° angle by...

Bygning af former (flerfarvede)

Byg 3D-former fra kuber ved hjælp af flere visninger.

Reflecting a circle across an axis

Axis t and a circle with centre O and radius r are given on a particular plane. Let’s plot the...

Bygning former (en farve)

Byg 3D-former udfra enhedskuber ved hjælp af flere visninger.

Plotting a perpendicular on a line from a point P that is not on the line

Both line e and point P, which is not situated on line e, are given. Let’s plot line g such that...

Tredimensionalt kartesisk koordinatsystem

3-dimensionalt kartesisk koordinatsystem med illustrationer og øvelser, der udvikler...

Added to your cart.