Natriumchlorid (NaCl)

Natriumchlorid (NaCl)

Almindelig salt (eller bordsalt) er en af ​​de vigtigste natriumforbindelser, der er uundværlig for levende organismer.

Kemi

Nøgleord

sodium chloride, table salt, common salt, ionic compound, ionic crystal lattice, anion, cation, crystal lattice, salty water, inorganic chemistry, chemistry

Relaterede ekstramaterialer

Opløsning af NaCl

Almindeligt salt er opløst af vand: Polar vandmolekyler danner en belægning omkring ionerne.

Klor (Cl₂)

En gulgrøn giftig gas med stærk lugt, en af halogenerne.

Afsaltning af havvand

Desalineringsprocessen producerer drikkevand fra havvand.

Ydrecentret kubisk metalgitter

Det ydrecentrerede kubiske metalgitter giver den tætteste sammenføjning af metalatomer.

Berylliumdichlorid (BeCl₂)

Anvendes til fremstilling af beryllium og som katalysator.

Sølvbromid (AgBr)

En hvid, krystallinsk forbindelse, der bryder ned, når den udsættes for lys.

Sølvchlorid (AgCl)

En hvid, krystallinsk forbindelse, der bryder ned, når den påvirkes af lys.

Sølvjodid (AgI)

En lysegul forbindelse dannet ved reaktionen af ​​sølvnitrat og kaliumiodid.

Added to your cart.