Methylchlorid (CH₃Cl)

Methylchlorid (CH₃Cl)

Methylchlorid kan fremstilles ved opvarmning af en blanding af methan og chlor.

Kemi

Nøgleord

chemistry, chloromethane, methyl-chloride, alkyl halide, halogen containing organic compound

Relaterede ekstramaterialer

Dichlormethan (CH₂Cl₂)

Den fremstilles ved at behandle methan med chlorgas og anvendes som opløsningsmiddel.

Klorering af methan ved en substitutionsreaktion

Under substitutionsreaktionen er metanernes hydrogenatomer substitueret med kloratomer, biproduktet er hydrogenchlorid.

Triklormethan, chloroform (CHCl₃)

Også kendt som chloroform, anvendes som opløsningsmiddel i laboratorier, tidligere som bedøvelse.

Metan (CH₄)

Det første medlem i den homologe serie af alkaner.

Bromfluorchlormethan (CHClBrF)

Molekylet har to enantiomerer: Stereoisomerer, der er spejlbilleder af hinanden og ikke er overlejrede.

Methanol (methylalkohol) (CH₃OH)

Den enkleste mættede alkohol. En meget giftig forbindelse, let forvekslet med ethanol.

Berylliumdichlorid (BeCl₂)

Anvendes til fremstilling af beryllium og som katalysator.

Added to your cart.