Meiose

Meiose

Vores gameter (kønsceller) er haploide celler produceret af diploide celler gennem meioser, en særlig type celledeling.

Biologi

Nøgleord

meiosis, cell division, diploid, chromosome, reductional, haploid, diploid cell, haploid sperm cell, haploid egg, fertilisation, gamete, sperm cell, egg, zygote, DNA, cytology, biology

Relaterede ekstramaterialer

Scener

Dyres generelle livscyklus

Processen af ​​meiose

Animation

Fortællerstemme

Under dyrs og menneskers livscyklus dannes haploide gameter fra diploide somatiske celler. Den diploide stamcelle indeholder to kopier af hvert kromosom, en kommer fra moderen, den anden fra faderen .
De resulterende haploide datterceller indeholder kun et sæt kromosomer, hvor antallet af kromosomer de indeholder er halvdelen af stamcellerne.
Under befrugtningen blandes moderens og faderens genetiske materiale; haploide gameter smelter til dannelse af en diploid zygote. De somatiske celler fra afkomet produceres fra zygot ved en række mitoser. Meiose spiller en central rolle i seksuel reproduktion.

Meiose involverer to hovedfaser, som begge består af en profase, en metafase, en anafase og en telofase.
Under første fase profasen dannes kromosomer fra kromatinet, der består af DNA og proteiner. Da meioser er sker efter en duplikering af DNA, indeholder kromosomer to kromatider med identisk DNA-indhold. Cellen er diploid, moderens og faderens sæt af kromosomer er farvede røde og blå i animationen. Derefter duplikeres centrosomet og bevæger sig mod de modsatte poler i cellen.

I metafasen brydes nuklearmembranen ned, og kerne spolen dannes. Derefter stilles kromosomer op langs ækvatorialplanet i cellen og en genetisk overkrydsning forekommer: genetisk materiale udveksles tilfældigt mellem homologe kromosomer. Dette påvirker meget forskelligheden af de resulterende celler.

I anafasen bevæger kromosomer sig mod cellens modsatte poler, og i telofasen opdeles cellen og kernemembranen dannes igen.

Det er afslutningen af ​​den første fase af meiosen halveres antallet af kromosomer, to haploide datterceller dannes fra den diploide stamcelle.

Andet trin i procesen er en lige delling.
I profasen duplikeres centrosomet og bevæger sig mod de modsatte poler i cellen.

I metafase II brydes kernemembranen ned og en kernespole dannes. Så stilles kromosomerne på langs cellens ækvatoriale plan.

I anafase II opdeles kromosomer i kromatider , der danner kromosomer med et kromatid, som derefter bevæger sig mod de modsatte poler af cellen.

Derefter splitter cellen i telofase II, og den nukleare membran dannes igen.
Det vil sige, at under de to stadier af meiose, dannes fire haploide celler fra en diploid celle.

Relaterede ekstramaterialer

kønsceller

Zygoten er den oprindelige celle dannet, når to gameteceller er forbundet ved hjælp af seksuel reproduktion.

Mitose

Mitose er den proces, hvormed en eukaryot celle opdeles i to celler, og antallet af kromosomer forbliver uændret.

Organisation af genetisk materiale

Eukaryotiske celler med kerner, der måler kun nogle få mikrometer, kan indeholde næsten 2 meter sammenklemt DNA.

Livscyklus for mos og bregner

Denne animation sammenligner livscykluserne for mosser og bregner, der hjælper med at forstå planterns generelle livscyklus.

Amoeba proteus

Udbredte heterotrofe encellulære organismer med konstant skiftende former

Foster udvikling

Denne animation demonstrerer udviklingen af ​​det menneskelige embryo og fosteret.

Sammenligning af metamorfose typer

På baggrund af deres livscyklus kan insekter inddeles i tre kategorier: ametaboløse, hemimetaboløse eller holometaboløse insekter.

Added to your cart.