Kvælstofdioxid (NO₂)

En rødbrun giftig gas, meget reaktiv på grund af sin uparerede elektron.

Relaterede ekstramaterialer

Hydroniumion (H₃O⁺)

Tilstedeværelsen af ​​hydroniumioner i forhold til hydroxidioner bestemmer en opløsnings pH.

Nitrogen (N2) (mellemniveau)

En farveløs, lugtfri, ikke-reaktiv gas, den udgør 78,1% af jordens atmosfære.

Kulsyre (H₂CO₃)

Farveløs, lugtfri væske produceret ved at opløse kuldioxid i vand.

Permanganation (MnO₄⁻)

Kaliumpermanganat anvendes som et desinfektionsmiddel.

Oxidising and reducing agent within a single compound

Decomposition of ammonium dichromate by heating.

Kulmonoxid (CO) (elementær)

Farveløs, lugtfri gas, meget giftig for mennesker og dyr i høj koncentration.

Hydrogen (H₂)

Farveløs, lugtfri, lettere end luft gas. Det mest almindelige kemiske element i universet.

Fosfation (PO₄³⁻)

En sammensat ion der dannes, når et fosforsyremolekyle frigiver en proton.

Added to your cart.