Kuldioxid (CO₂) (mellemniveau)

Kuldioxid (CO₂) (mellemniveau)

Farveløs, lugtfri, tungere end luft. Nødvendig for fotosyntese hos planter.

Kemi

Nøgleord

carbon dioxide, dry ice, sigma bond, pi bond, bond structure, linear molecule, molecule, nonpolar molecule, photosynthesis, greenhouse effect, combustion product, complete combustion, carbonic acid, bond polarity, inorganic chemistry, chemistry

Relaterede ekstramaterialer

Scener

Kuglemodel

Kuldioxid (CO₂)

Information

Molar masse: 44,01 g/mol

Smeltepunkt: -78,5 °C

Relativ damptæthed (luft = 1): 1,5

Molekylær form: lineær

Forbindelsesvinkel: 180°

Ejenskaber

Kuldioxid er en farveløs, lugtfri, tungere end luft gas. Den er ikke brandfarlig og giver ikke forbrænding. Fast kuldioxid kaldes "tøris". Det opløses i vand. Opløsningen er en svag syre kaldet kulsyre. Det præcipiterer calciumcarbonat fra calciumhydroxid. Denne metode bruges til at detektere kuldioxid. Det reagerer også med stærke baser. Høje koncentrationer af kuldioxid i luften (højere end 10%) kan forårsage bevidstløshed eller endog død.

Forekomst og produktion

I laboratorier fremstilles CO₂ i Kipps apparat ved en reaktion af hydrogenklorid og marmorfliser. I industrien produceres den som et biprodukt af visse processer. Det fremstilles også under forbrændingen af carbonforbindelser i nærværelse af oxygen. Kuldioxid er en af de gasser, der bidrager til drivhuseffekten. Respirationen hos planter, dyr og mennesker producerer kuldioxid. Planter bruger det til fotosyntese.

Anvendelser

Kuldioxid tilsættes til mineralvand og læskedrikke. Det bruges også til afkøling (som tøris) og til påfyldning af ildslukkere.

Kalotmodell

Bindinger

Fortælling

Relaterede ekstramaterialer

Carboncyklus

Carbon er bundet i organiske stoffer under fotosyntese, mens det under vejrtrækning frigives i atmosfæren.

Kulmonoxid (CO) (mellemniveau)

Farveløs, lugtfri gas, meget giftig for mennesker og dyr i høj koncentration.

Kulsyre (H₂CO₃)

Farveløs, lugtfri væske produceret ved at opløse kuldioxid i vand.

Calciumcarbonat (CaCO3)

Kalksten er et bredt og meget anvendt materiale.

Carbonation (CO₃²⁻)

En sammensat ion produceret fra kulsyre ved frigivelse af protoner.

Åndedrætssystemet

Åndedrætssystemet er ansvarlig for indtagelse af ilt og frigivelse af carbondioxid.

Fotosyntese (elementær)

Planter er i stand til at omdanne uorganiske stoffer (kuldioxid og vand) til organisk sukker.

Hus uden kuldioxidemission

Moderne huses design og struktur spiller en vigtig rolle i miljøbeskyttelse.

Kuldioxid (CO₂) (elementær)

Farveløs, lugtfri, tungere end luft. Nødvendig for fotosyntese hos planter.

Kulmonoxid (CO) (elementær)

Farveløs, lugtfri gas, meget giftig for mennesker og dyr i høj koncentration.

Levende lys

Levende lys har været brugt til belysning siden oldtiden.

Menneske blod

Menneske blod består af blodlegemer og plasma.

Virkninger af rygning på lungerne

Rygning skader alvorligt åndedrætssystemet, det kan forårsage KOL eller lungekræft.

Added to your cart.