Kuldioxid (CO₂) (elementær)

Kuldioxid (CO₂) (elementær)

Farveløs, lugtfri, tungere end luft. Nødvendig for fotosyntese hos planter.

Kemi

Nøgleord

carbon dioxide, dry ice, molecule, greenhouse effect, combustion product, combustion, complete combustion, pi bond, sigma bond, photosynthesis, linear molecule, carbonic acid, general chemistry, inorganic chemistry, chemistry

Relaterede ekstramaterialer

Carboncyklus

Carbon er bundet i organiske stoffer under fotosyntese, mens det under vejrtrækning frigives i atmosfæren.

Kuldioxid (CO₂) (mellemniveau)

Farveløs, lugtfri, tungere end luft. Nødvendig for fotosyntese hos planter.

Kulmonoxid (CO) (mellemniveau)

Farveløs, lugtfri gas, meget giftig for mennesker og dyr i høj koncentration.

Åndedrætssystemet

Åndedrætssystemet er ansvarlig for indtagelse af ilt og frigivelse af carbondioxid.

Brændselscelle

En brændselscelle giver miljøvenlig elektrisk energi produceret af en kemiske reaktion mellem oxygen og hydrogen.

Kulmonoxid (CO) (elementær)

Farveløs, lugtfri gas, meget giftig for mennesker og dyr i høj koncentration.

Kulsyre (H₂CO₃)

Farveløs, lugtfri væske produceret ved at opløse kuldioxid i vand.

Oxygen (O2) (elementær)

En farveløs, lugtfri gas, en vigtig bestanddel af atmosfæren, er uundværlig for at opretholde det jordiske liv.

Diamant

Krystallinsk allotrop af elementært carbon, det hårdeste kendte naturlige stof.

Grafit

En af de krystallinske allotroper af carbon.

Added to your cart.