Kovalente bindinger i benzenmolekyler

I benzen er der sigmabindinger og delokaliserede pi-bindinger mellem carbonatomer.

Relaterede ekstramaterialer

Reaktion mellem zink og saltsyre

Opløsningen af ​​zink i saltsyre producerer hydrogengas.

Mixing substances, separating mixtures 2 (observation)

Separating mixtures if one of the substances dissolves in water.

Reaktion af ammoniak med hydrogenchlorid

Ammoniumchlorid er et resultat af reaktionen mellem ammoniak og hydrogenchlorid

Endothermic reaction

Barium hydroxide reacts with ammonium nitrate while absorbing heat from their surroundings.

Klorering af methan ved en substitutionsreaktion

Under substitutionsreaktionen er metanernes hydrogenatomer substitueret med kloratomer,...

Exothermic reaction (observation)

When heated, powdered sulphur reacts with powdered zinc, releasing heat.

Konformationer af ethan

Den forskudte konformation af ethan er mere stabil end den formørkede konformation.

Struktur af nitrogenmolekyler

Denne animation demonstrerer strukturen af ​​nitrogenmolekyler, med en sigma og to pi...

Added to your cart.