Fosfation (PO₄³⁻)

En sammensat ion der dannes, når et fosforsyremolekyle frigiver en proton.

Relaterede ekstramaterialer

Ydrecentret kubisk metalgitter

Det ydrecentrerede kubiske metalgitter giver den tætteste sammenføjning af metalatomer.

Kulsyre (H₂CO₃)

Farveløs, lugtfri væske produceret ved at opløse kuldioxid i vand.

Svovlsyre (H₂SO₄)

En farveløs, viskøs væske, en stærkt ætsende, stærk syre, der anvendes i flere...

Sølvchlorid (AgCl)

En hvid, krystallinsk forbindelse, der bryder ned, når den påvirkes af lys.

Nitrogen (N2) (mellemniveau)

En farveløs, lugtfri, ikke-reaktiv gas, den udgør 78,1% af jordens atmosfære.

Nitration (NO₃⁻)

En sammensat ion, den vigtigste nitrogenkilde for planter.

Sammenligning af halogener

Halogenelementer er en gruppe i det periodiske system bestående af fem kemisk beslægtede...

Added to your cart.