Foldning (mellemniveau)

Foldning (mellemniveau)

Laterale kompressionskræfter får sten til at danne folder. Dette er hvordan folde bjerge bliver dannet.

Geografi

Nøgleord

folding, fold, syncline, fold mountain, mountain formation, vertical fold, overturned fold, recumbent fold, tectonic plate, rock layer, compressive force, rock, mountain, nature, geography

Relaterede ekstramaterialer

Scener

Foldning

 • lodret fold
 • væltet fold
 • liggende fold

Når mere eller mindre smeltet sten påvirkes af laterale trykkræfter bliver klippelag presset opad, og de danner folder.
Nogle gange er trykkræfterne ens. Når dette sker, dannes en symmetrisk fold, også kaldet en lodret fold. Når komprimeringen er stærkere på den ene side, dannes en væltet eller liggende fold. Jo større forskellen er, desto mere vandret bliver folden.
Når folderne danner en kæde, snakker man her om foldede bjergkæder.

Definitioner af udtryk:

Foldning: en geologisk proces, laterale trykkræfter skaber folder i jordskorpen, hvilket resulterer i foldede strukturer.

Fold: den grundlæggende enhed af foldningsprocessen.

Bjergfolde: bjerge dannet hovedsageligt af virkningerne af geologisk foldning.

Lodret fold

 • lag af sten
 • laterale trykkræfter

Væltet fold

 • lag af sten
 • mindre laterale trykkræfter
 • større laterale trykkræfter

Liggende fold

 • lag af sten
 • mindre laterale trykkræfter
 • større laterale trykkræfter

Animation

 • laterale trykkræfter
 • mindre laterale trykkræfter
 • større laterale trykkræfter
 • mindre laterale trykkræfter
 • større laterale trykkræfter
 • lodret fold
 • væltet fold
 • liggende fold

Fortællerstemme

Laterale trykkræfter der virker på plast klipper forårsager at klippelag bevæger sig opad eller nedad og dermed dannes antiklinaler og synklinaler.

Nogle gange er trykkræfterne er ens. Når dette sker, dannes en symmetrisk fold, dette kaldes også en lodret fold.

Når kompressionen er stærkere på den ene side, dannes en væltet fold. Aksen med væltede folder læner sig i en lille vinkel fra lodret.

Når en af sidekræfterne er meget større end den anden, bliver vinklen også større, og der bliver dannet en liggende fold.

Relaterede ekstramaterialer

Foldning (avanceret)

Laterale kompressionskræfter får sten til at danne folder. Dette er hvordan folde bjerge bliver dannet.

Foldning (elementær)

Laterale kompressionskræfter får sten til at danne folder. Dette er hvordan folde bjerge bliver dannet.

Forkastning (elementær)

Lodrette kræfter der kan bryde lag af sten op i blokke, som derefter bevæger sig lodret langs brudfladerne.

Forkastning (mellemniveau)

Lodrette kræfter der kan bryde lag af sten op i blokke, som derefter bevæger sig lodret langs brudfladerne.

Gejser

En gejser er en kilde som med mellemrum kaster en fontæne op af vand og damp.

Gletscher (mellemniveau)

En gletscher er en stor iskrop, der dannes af sne, og er i konstant, langsom bevægelse.

Istiden

Den sidste istid sluttede for 13 tusinde år siden.

Jordens struktur (mellemniveau)

Jorden består af flere sfæriske lag.

Jordens topografi

Animationen præsenterer de største bjerge, sletter, floder, søer og ørkener på jorden.

Jordskælv

Et jordskælv er et af de mest ødelæggende naturfænomener.

Kontinental drift på en geologisk tidskala

Jordens kontinenter har været i konstant bevægelse under planetens historie.

Kort over havbunden

Grænserne for tektoniske plader kan ses på havbunden.

Tektoniske plader

Tektoniske plader kan bevæge sig i forhold til hinanden.

Topographic map of Hungary

This animation demonstrates the geographical regions of Hungary.

Vulkanaktivitet

Denne animation demonstrerer forskellige typer vulkanudbrud

Added to your cart.