Ethen (ethylen) (C₂H₄)

Ethen (ethylen) (C₂H₄)

Det første element i den homologe serie af 1-alkener.

Kemi

Nøgleord

ethene, ethylene, alkene, olefin, unsaturated hydrocarbon, homologous series, addition, polymerisation, plant hormone, ripening, organic chemistry, chemistry

Relaterede ekstramaterialer

Scener

Relaterede ekstramaterialer

Addition

Addition er en reaktion, hvor molekylerne af to eller flere stoffer forenes uden dannelse af et biprodukt.

Ethan (C₂H₆)

Det andet element i den homologe serie af ligekædede alkaner.

Ethyn (acetylen) (C₂H₂)

Det første element af den homologe serie af alkyncarbonhydrider.

Polymerisering af ethen

Polymeriseret ethylen er kendt som polyethylen, en type plast.

1,1,2,2-tetrafluoroethylene (C₂F₄)

Farveløs, lugtfri gas, teflonmonomeren.

Alkaner

Alkaner er mættede carbonhydrider, som kan organiseres i en homolog serie.

Benzen (C₆H₆)

Benzen er det enkleste aromatiske kulbrinte.

Konformationer af ethan

Den forskudte konformation af ethan er mere stabil end den formørkede konformation.

Polytetrafluoretylen, teflon (C₂F₄)n

En af de mest kendte syntetiske polymerer.

Prop-1-en (C₃H₆)

Monomeren af ​​polypropylen.

Added to your cart.