DNA

Bærer af genetisk information i celler.

Relaterede ekstramaterialer

Benzoesyre (C₆H₅COOH)

Den enkleste af de aromatiske carboxylsyrer.

Cyclohexan (C₆H₁₂)

En farveløs væske, der let opløses af organiske opløsningsmidler, men ikke af vand.

2-methylpropan (isobutan) C₄H₁₀

En isomer af butan, en farveløs, brandfarlig gas.

Valin

En af de 20 aminosyrer, der udgør proteiner.

Pyridin (C₅H₅N)

En grundlæggende heterocyklisk organisk forbindelse; en farveløs, skarp, giftig væske.

Anilin (C₆H₅NH₂)

Den enkleste aromatiske amin. Dets videnskabelige navn er fenylamin.

Spejlbilledisomerer

Spejlbilledisomerer er spejlbilleder, men de er ikke ens.

Added to your cart.