Atom kraftværk

Kernekraftværker omdanner den energi, der frigives under nuklear fission til elkraft.

Relaterede ekstramaterialer

Termisk kraftværk (kulbrintebrændstof)

Termiske kraftværker konverterer energi frigivet under forbrænding af fossile...

Zuiderzee og Deltaværkerne (Holland)

Hollands århundrede lange kamp mod havet.

Olieplatform

Et langt rør i midten af ​​tårnet trænger ind i havbunden, indtil det når laget der...

Tidevands kraftværk

Tidevandsværker benytter det daglige udsving i vandstanden til produktion af elektricitet.

Let's practice positioning!

This lesson helps you understand what geographic coordinates are and how to use them.

The European Union

Learn about the history and economic operation of the European Union.

Suburbanisation

A gradual outflow of residents from the centre of the city towards the surrounding areas.

Indigenous peoples in Africa - The Nomads

Migrating nomadic shepherds are still living around the Great Rift Valley in East Africa.

Added to your cart.