Atom kraftværk

Kernekraftværker omdanner den energi, der frigives under nuklear fission til elkraft.

Relaterede ekstramaterialer

Meteorologiske instrumenter (elementær)

Denne animation demonstrerer instrumenter, der bruges til at undersøge atmosfæriske...

Drift af oliebrønde

Maskiner, der pumper råolie til overfladen

Havn

Havne leverer nødvendig infrastruktur og service til industri og søtransport.

Biogas kraftværk

Biogas kan produceres af organisk materiale (gødning, planteaffald, organisk affald) ved...

Vandforurening

De vigtigste kilder til vandforurening er industri, landbrug og byområder.

Typer af satellitter

Satellitter, der kredser om Jorden, kan bruges til civile eller militære formål.

Air transport

Air transport has become the fastest, most reliable and most popular form of travel.

Rumfærge

Rumfærgen var et bemandet, genanvendeligt rumfartøj, der blev anvendt af NASA.

Added to your cart.