Anilin (C₆H₅NH₂)

Anilin (C₆H₅NH₂)

Den enkleste aromatiske amin. Dets videnskabelige navn er fenylamin.

Kemi

Nøgleord

aniline, phenylamine, amine, nitrogen-containing organic compound, aromatic amine, toxic, inorganic chemistry, chemistry

Relaterede ekstramaterialer

Benzen (C₆H₆)

Benzen er det enkleste aromatiske kulbrinte.

Benzoesyre (C₆H₅COOH)

Den enkleste af de aromatiske carboxylsyrer.

Styren (vinylbenzen) (C₈H₈)

En farveløs væske med en lugt svarende til benzen. Monomeren af ​​polystyren.

Kovalente bindinger i benzenmolekyler

I benzen er der sigmabindinger og delokaliserede pi-bindinger mellem carbonatomer.

Naphtalen (C₁₀H₈)

Det enkleste polycykliske aromatiske carbonhydrid.

Fenol (C₆H₅OH)

Den enkleste af de aromatiske hydroxyforbindelser.

Imidazol (C₃H₄N₂)

En biologisk og praktisk vigtig organisk forbindelse.

Molekyle øvelse VII (organiske nitrogenforbindelser)

En øvelse om grupperne og strukturen af ​​organiske nitrogenforbindelser.

Pyridin (C₅H₅N)

En grundlæggende heterocyklisk organisk forbindelse; en farveløs, skarp, giftig væske.

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

En heterocyklisk organisk forbindelse, dens derivater er thymin, cytosin og uracil.

Added to your cart.