Åndedrætssystemet

Åndedrætssystemet

Åndedrætssystemet er ansvarlig for indtagelse af ilt og frigivelse af carbondioxid.

Biologi

Nøgleord

respiratory system, respiration, breathing, inhalation, exhalation, lung, chest, respiratory muscles, airway, bronchus, bronchi, alveolar sac, gas exchange, pulmonary circulation, red blood cell, oxygen binding, oxygen, carbon dioxide, model lung, trachea, larynx, nasal cavity, diaphragm, intercostal muscles, capillary, respiratory surface, human, biology

Relaterede ekstramaterialer

Spørgsmål

 • Er det sandt, at størrelsen af ​​venstre og højre lunge er den samme?
 • I hviletilstand tager en voksen 12 pust i gennemsnit på et minut. Luftmængden indåndet i et åndedræt er ca. 0,5 liter. Hvor meget luft trækker en voksen ind i løbet af en dag?
 • Vital kapacitet er den maksimale mængde luft, som en person kan udånde fra lungerne efter maksimal indånding. Er det sandt, at jo ældre vi er, jo mindre bliver vores vitale kapacitet?
 • Under vejrtrækningen kontraherer og afslappes ....
 • Respiration styres af ...
 • Hovedlinjen for forsvar i lungerne mod patogener er ...
 • Er det rigtigt, at lufttrykket i lungerne stiger under indånding?
 • Er det sandt, at lufttrykket i lungerne stiger, når vi ånder ud?
 • Hver alveole er omgivet af ...

Scener

Åndedrætssystemet

 • lunger - Det primære åndedrætspar af organer. Inden for dem diffunderer iltindholdet i den indåndede luft ind i blodet, mens kuldioxidindholdet i blodet frigives. Den venstre er opdelt i to lober, den højre i tre. Sammentrækningerne af mellemgulvet og de mellemsidende muskler gør at brystkassen udvides som passivt følges af lungernes udvidelse eller sammentrækning.
 • luftrør - Det forbinder strubehovedet til lungerne, hvilket tillader passage af luft. Det understøttes af C-formede bruskede ringe.
 • næsehulen
 • svælghulen
 • strubehoved - Det er organet der producerer stemmen. Under mad synkning forhindrer struben føde i at komme ind i luftrøret. En af tobaksrygnings virkninger kan være strubekræft.
 • mellemgulvet - Under indånding trækkes mellemgulvet ned, der sker en udvidelse af brysthulen og forøgelse af lungernes volumen. Under udånding slippes mellemgulvet og kurver op mod lungerne, således at volumen af lunger falder.
 • ribben - Knogler der danner brysthulrummets væg. Under indånding og sammentrækninger af mellemsidende muskler hæves brystkassen og sænkes igen under udånding.
 • brystben
 • mellemsiddende muskler - Musklerne, der bevæger ribbenene. Under indånding og sammentrækninger af de mellemligende muskler hæves brystkassen, og sænkes igen under udånding.

Alveolære sække

 • bronkiole - De terminale grene af bronchi, der slutter i alveoler.
 • alveoler - Deres væg består af simpelt pladeepitel, hvorigennem gasudveksling finder sted.
 • kapillær - Gasudveksling finder sted gennem væggene i lungekredsløbets kapillærer. Kuldioxid frigives fra blodet til alveolerne mens ilt absorberes i blodet. Oxygen transporteres i blodet af hæmoglobinet i de røde blodlegemer.
 • arteriole - Arterier og arterioler i lungekredsen transporterer kuldioxidrig blod fra hjertet til alveolerne. Arterioler forgrenes i kapillærer.
 • venulen - Vener og venoler i lungekredsen transporterer iltrigt blod fra alveolerne til hjertet. Kapillærer konvergerer til at danne venoler, som igen danner vener.

Bryst

 • lunger - Det primære åndedrætspar af organer. Inden for dem diffunderer iltindholdet i den indåndede luft ind i blodet, mens kuldioxidindholdet i blodet frigives. Den venstre er opdelt i to lober, den højre i tre. Sammentrækningerne af mellemgulvet og de mellemsidende muskler gør at brystkassen udvides som passivt følges af lungernes udvidelse eller sammentrækning.
 • luftrør - Det forbinder strubehovedet til lungerne, hvilket tillader passage af luft. Det understøttes af C-formede bruskede ringe.
 • sande ribben - De øverste 7 par ribben, der er direkte fastgjort til brystbenet.
 • falske ribben - Det 8., 9. og 10. par ribben, der er fastgjort til det 7. par ribben.
 • flydende ribben - Det 11. og 12. par ribben, der ikke er forbundet til brystbenet.
 • mellemgulvet - Under indånding trækkes mellemgulvet ned, der sker en udvidelse af brysthulen og forøgelse af lungernes volumen. Under udånding slippes mellemgulvet og kurver op mod lungerne, således at volumen af lunger falder.
 • mellemsiddende muskler - Musklerne, der bevæger ribbenene. Under indånding og sammentrækninger af de mellemligende muskler hæves brystkassen, og sænkes igen under udånding.
 • hoved bronkier - De to grene som går fra luftrøret ind i lungerne. Hver bronkie forgrener sigi sekundære bronkier.
 • brystben
 • bronkier - Tynde rør, der forgrener sig til endnu tyndere rør i lungerne, for at give den indåndede luft til bronchiolerne.

Gas udveksling

 • simpelt pladeepitel - Den tyndeste type epitel, hvor igennem gasudveksling finder sted.
 • kapillær - Gasudveksling finder sted gennem væggene i lungekredsløbets kapillærer. Kuldioxid frigives fra blodet til alveolerne mens ilt absorberes i blodet. Oxygen transporteres i blodet af hæmoglobinet i de røde blodlegemer.
 • ilt - Under nedbrydning (oxidation) af organisk materiale anvendes der energi, der opbevares i deres kovalente bindinger til ATP-syntese. Denne proces forbruger ilt.
 • carbondioxid - Under biologisk oxidation frigives kuldioxid fra organiske molekyler; energien, der er lagret i deres kovalente bindinger, anvendes til ATP-syntese.

Røde blodlegemer

 • ilt - Under nedbrydning (oxidation) af organisk materiale anvendes der energi, der opbevares i deres kovalente bindinger til ATP-syntese. Denne proces forbruger ilt.
 • carbondioxid - Under biologisk oxidation frigives kuldioxid fra organiske molekyler; energien, der er lagret i deres kovalente bindinger, anvendes til ATP-syntese.

Animation

Åndedrætssystemets placering

 • lunger - Det primære åndedrætspar af organer. Inden for dem diffunderer iltindholdet i den indåndede luft ind i blodet, mens kuldioxidindholdet i blodet frigives. Den venstre er opdelt i to lober, den højre i tre. Sammentrækningerne af mellemgulvet og de mellemsidende muskler gør at brystkassen udvides som passivt følges af lungernes udvidelse eller sammentrækning.
 • luftrør - Det forbinder strubehovedet til lungerne, hvilket tillader passage af luft. Det understøttes af C-formede bruskede ringe.
 • næsehulen
 • strubehoved - Det er organet der producerer stemmen. Under mad synkning forhindrer struben føde i at komme ind i luftrøret. En af tobaksrygnings virkninger kan være strubekræft.

Lunger

 • luftrør - Det forbinder strubehovedet til lungerne, hvilket tillader passage af luft. Det understøttes af C-formede bruskede ringe.
 • hoved bronkier - De to grene som går fra luftrøret ind i lungerne. Hver bronkie forgrener sigi sekundære bronkier.
 • bronkier - Tynde rør, der forgrener sig til endnu tyndere rør i lungerne, for at give den indåndede luft til bronchiolerne.

Fortællerstemme

Når vi indånder, øges størrelsen af brysthulen ved sammentrækning af mellemgulvet og intercostalmusklerne. Dette følges passivt af lungernes udvidelse, og luften strømmer således ind i dem. Når vi ånder ud, strømmer luften ud af lungerne på grund af et fald i brysthulrummets volumen.

Den indåndede luft strømmer ind i hovedbronkierne gennem næsehulen, mundhulen, svælghulen og luftrøret. Hovedbronkierne transporterer luften ind i lungerne, hvor de forgrener sig i bronkier og videre til bronkioler. Disse Y-formede grene danner 20-23 forgreninger, inklusiv hovedbronkierne. Åndedrætsområdet starter ved 17. deling; det vil sige, at gasudvekslingen også finder sted gennem bronkiolernes vægge. De sidste forgreninger slutter i alveolerne.

Alveolevæggene består af simpelt pladeepitel, hvorigennem gasudvekslingen finder sted: ilt absorberes i blodet, og kuldioxid frigives i alveolesækkene. Det vil sige, at blodet i lungekredsløbet bliver iltet. Ilten anvendes af cellerne i vores kroppe til deres metaboliske processer, der producerer kuldioxid som et biprodukt.

Relaterede ekstramaterialer

Stemmeproduktion

Når der produceres lyd, vibreres stemmebåndene af luften, som strømmer ud af lungen.

Virkninger af rygning på lungerne

Rygning skader alvorligt åndedrætssystemet, det kan forårsage KOL eller lungekræft.

Cirkulært system

Det store kredsløb transporterer oxygeneret blod fra hjertet til kroppen, mens det lille kredsløb transporterer oxygeneret blod fra lungerne til hjertet.

Den øvre mave-tarmkanal

Under indtagelse tages mad fra mundhulen ned i maven.

Dyb venetrombose og lungeemboli

En blodprop, der dannes i de nedre lemmers dybe vener, kan forårsage dødelig lungeemboli, hvis de kommer ind i lungerne.

Hjertet

Hjertet er den centrale pumpe i det kardiovaskulære system, der slår flere milliarder gange igennem vores livstid.

Hvordan ånder fisk?

Blodkar i fiskens gæller absorberer ilt og frigiver kuldioxid.

Kuldioxid (CO₂) (elementær)

Farveløs, lugtfri, tungere end luft. Nødvendig for fotosyntese hos planter.

Menneske blod

Menneske blod består af blodlegemer og plasma.

Oxygen (O2) (elementær)

En farveløs, lugtfri gas, en vigtig bestanddel af atmosfæren, er uundværlig for at opretholde det jordiske liv.

The bones of the thorax

The ribs, the sternum and the spinal column form the skeleton of the chest.

Urinsystemet

Urinsystemet er med til fjernelse af skadelige og ubrugelige materialer fra kroppen.

Kuldioxid (CO₂) (mellemniveau)

Farveløs, lugtfri, tungere end luft. Nødvendig for fotosyntese hos planter.

Oxygen (O2) (mellemniveau)

En farveløs, lugtfri gas, en vigtig bestanddel af atmosfæren, er uundværlig for at opretholde det jordiske liv.

Added to your cart.