ADP, ATP

ADP, ATP

ATP er den vigtigste energikilde til celler.

Biologi

Nøgleord

ADP, ATP, adenosindifosfat, adenosintrifosfat, energy storage molecule, energy transport molecule, nucleotide, metabolic processes, macroerg bond, ribose, adenin, phosphate, biology, biochemistry, chemistry

Relaterede ekstramaterialer

Scener

ADP

ADP kalotmodel

ATP

ATP kalotmodel

Fortælling

Fortællerstemme

Nukleotider, herunder ATP og ADP, består af 3 hovedbestanddele: En pentose, det vil sige et 5-carbon-sukker, en nitrogenholdig organisk base og en fosfatgruppe. I ATP, dvs. adenosintrifosfatmolekyler, er pentosen en ribose, mens basen er en adenin. Adenin er bundet til det første carbonatom hos ribose, mens tre fosfatgrupper er bundet til dets femte-carbonatom. Bindingen mellem den anden og den tredje fosfatgruppe er en høj-energi-binding, 31 kJ/mol energi frigives, når bindingen brydes og ADP, adenosindiphosphat dannes.

ATP er uundværlig i metabolisme af levende celler. Under energiabsorberende processer bryder højenergibåndet, og den frigivne energi anvendes i de processer, der finder sted. I tilfælde af energifrigørende biokemiske processer bindes ADP til fosforsyre og danner ATP. Bindingen dannes under anvendelse af den energi, der frigives i den biokemiske reaktion.

Relaterede ekstramaterialer

Beta-D-ribose (C₅H₁₀O₅)

En krystallinsk forbindelse fundet i nukleinsyrer, coenzymer, nukleotider og nukleosider.

Fosfation (PO₄³⁻)

En sammensat ion der dannes, når et fosforsyremolekyle frigiver en proton.

Phosphorsyre (H₃PO₄)

Den bruges også som et tilsætningsstof til mad, samt kalk og rust fjerner.

Purin (C₅H₄N₄)

En heterocyklisk aromatisk organisk forbindelse, dets derivater indbefatter guanin og adenin.

Coenzym A

Et acylbærercoenzym, der deltager i både anabolske og katabole processer.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ er et coenzym, der spiller en vigtig rolle primært i kataboliske processer, mens NADP er vigtig i anabolske processer som hydrogenbærere.

D-ribose (C₅H₁₀O₅)

Den åbne kædeversion af ribose, som forekommer naturligt i nukleinsyrer, coenzymer, nukleotider og nukleosider.

Enzymer

Enzymer er proteinmolekyler, der katalyserer biokemiske reaktioner. Deres aktivitet kan reguleres.

Fotosyntese

Planter er i stand til at omdanne uorganiske stoffer (kuldioxid og vand) til organisk sukker.

Fotosyntese (elementær)

Planter er i stand til at omdanne uorganiske stoffer (kuldioxid og vand) til organisk sukker.

Transportprocesser

Denne animation forklarer aktive og passive transportprocesser, der forekommer gennem cellemembraner

Added to your cart.