2-deoxy-beta-D-ribose (C₅H₁₀O4)

2-deoxy-beta-D-ribose (C₅H₁₀O4)

En bestanddel af DNA indeholder den en mindre hydroxylgruppe end β-D-ribose.

Kemi

Nøgleord

2-deoxy-beta-D-ribose, monosaccharide, carbohydrate, sugar, simple sugar, pentose, aldopentose, aldose, DNA, deoxyribonucleic acid, nucleotide, nucleus, organic chemistry, biology, chemistry

Relaterede ekstramaterialer

Scener

Kuglemodel

2-deoxy-beta-D-ribose (C₅H₁₀O4)

Information

Molar masse: 134,13 g/mol

Smeltepunkt: 91 °C

Ejenskaber

2-deoxy-beta-D-ribose er en bestanddel af DNA.

Molekylet indeholder en mindre hydroxylgruppe end β-D-ribose.

Det er en farveløs krystallinsk forbindelse, som opløses godt i vand og pyridin, men ikke så godt i alkohol.

Forekomst og produktion

Molekylet forekommer i alle levende organismer som carbohydratkomponenten af desoxyribonucleinsyre. Sukkerfosfat-rygraden i DNA består af deoxyribose- og phosphatmolekyler. Organiske baser indeholdende nitrogen, som koder for aminosyresekvensen af ​​proteiner, er bundet til deoxyribosemolekylerne.

Kalotmodell

Fortælling

Relaterede ekstramaterialer

DNA

Bærer af genetisk information i celler.

Fosfation (PO₄³⁻)

En sammensat ion der dannes, når et fosforsyremolekyle frigiver en proton.

Purin (C₅H₄N₄)

En heterocyklisk aromatisk organisk forbindelse, dets derivater indbefatter guanin og adenin.

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

En heterocyklisk organisk forbindelse, dens derivater er thymin, cytosin og uracil.

Beta-D-ribose (C₅H₁₀O₅)

En krystallinsk forbindelse fundet i nukleinsyrer, coenzymer, nukleotider og nukleosider.

D-ribose (C₅H₁₀O₅)

Den åbne kædeversion af ribose, som forekommer naturligt i nukleinsyrer, coenzymer, nukleotider og nukleosider.

Organisation af genetisk materiale

Eukaryotiske celler med kerner, der måler kun nogle få mikrometer, kan indeholde næsten 2 meter sammenklemt DNA.

Molekyle øvelse VI (Kulhydrater)

En øvelse om grupperne og strukturen af ​​mono-, di- og polysaccharider.

Added to your cart.