Kam jde odpadní voda?

Toto učivo představuje vznik odpadních vod, jejich zpracování a dopad na životní prostředí.

Fyzika ponorek

Toto učivo představuje pojem hustoty a vztlaku prostřednictvím fungování ponorky.

Rozumíš tomu, co ti říkám?

V tomto učivu se dozvíte o biologických základech porozumění řeči a získávání jazykových znalostí.

Hraní her se zvuky

Tato lekce uvádí základní myšlenky o zvuku.

Jak umí člověk mluvit?

Toto učivo představuje vývoj lidské řeči a strukturu a fungování řečových orgánů.

Jak lidé slyší?

Toto učivo vám pomůže pochopit proces slyšení.

Je hluk škodlivý?

Hluk nás obklopuje všude, ale může být i škodlivý. Podívejme se jak.

Slina, všestranná tělesná tekutina

V tomto učivu se dozvíte více o této speciální kapalině.

Jak velká je bakterie?

Toto učivo představuje strukturu a klasifikaci bakterií a roli, kterou hrají v našem životě.

Čas

V této lekci se seznámíte s pojetím času.

K čemu jsou dobré vitamíny?

V tomto učivu najdete informace o objevu a klasifikaci vitaminů, stejně jako o nemocech způsobených nedostatkem vitamínu.

Dopplerův jev

Toto učivo pomáhá pochopit Dopplerův jev.

Jak se naše srdce pohybuje?

Toto učivo představuje strukturu a fungování srdce a způsob, jakým může být chráněno.

V jakých zařízeních používáme infračervené světlo?

Můžete získat zajímavé informace o používání infračerveného záření v našem každodenním životě.

Prehistoričtí umělci

Cestujte zpátky v čase a prozkoumejte počátky umění, seznamte se s fascinujícími mistrovskými díly starověkých lidí.

Je voda životně důležitá?

Voda je jednou z nejdůležitějších látek na Zemi. Poznejme její vlastnosti!

Jak se tvoří půda?

Toto učivo představuje tvorbu půdy, složky půdy a ochranu půdy.

Added to your cart.