Střídání ročních období (pokročilý)

Rotační osa Země není kolmá k rovině své oběžné dráhy, proto se během roku na daném místě Země stále mění úhel dopadu slunečních paprsků.

Zeměpisný souřadnicový systém

Zeměpisný souřadnicový systém umožňuje přesné určení polohy jakéhokoli místa na Zemi.

Santa María (15. století)

Santa María byla malá karaka. Sloužila jako velící a zásobovací loď pro Kolumbovy expedici.

Tvorba zvuku

Při tvorbe zvuku vzduch proudící z plic rozkmitá hlasivky.

Anatomie tenkého střeva

Nejdelší část trávicího systému, kde probíhá trávení a vstřebávání potravy.

Pojivová tkáň

K pojivové tkáni patří řídká a hustá pojivová tkáň, tuková tkáň, krevní tkáň, chrupavkové tkáně a kostní tkáň.

Lidský mozek

Hlavní části lidského mozku jsou mozkový kmen, střední mozek, velký mozek a mozeček.

Nervová soustava

Centrální nervová soustava se skládá z mozku a míchy, periferní nervová soustava se skládá z nervů a ganglií.

Vrstvy kůže, kožní vjemy

Kůže je měkký vnější obal našeho těla, který se skládá ze tří vrstev: pokožky, škáry a podkožního vaziva.

Zeměpisné objevy (15-17. století)

Legendární zeměpisné objevy na počátku novověku překreslili mapy, jejich účinky jsou velmi rozmanité.

Pojmy fyzické geografie

Tato animace zobrazuje nejdůležitější vlastnosti reliéfu, povrchových vod a jejich příslušné symboly.

Srdce

Srdce je centrální čerpadlo kardiovaskulárního systému. Za jeden život vydá 2,5 miliardy rytmických stahů.

Vnímání chuti

Chuťové receptory převádějí chemické podněty na elektrické signály.

Tenochtitlán (15. století)

Velkolepé hlavní město vyspělé Aztécké říše udivilo i španělských dobyvatelů.

Přenos nervového vzruchu

Neurony transformují nervový vzruch pomocí chemických a elektrických synapsí.

Makedonská obléhací věž (4. století př. Kr.)

Pomocí tohoto nástroje vojsko Alexandra Velikého úspěšně obléhalo i opevněná místa.

Velká čínská zeď

Účelem tohoto složitého systému opevnění bylo chránit Čínu před vpády severních kmenů.

Added to your cart.