Obrněná auta (2. světová válka)

V bitvách 2. světové války hrály důležitou roli i tanky.

Dalekohledy

Animace prezentuje optické a rádioteleskopické dalekohledy používané v astronomii.

The Zuiderzee Works and the Delta Works (Netherlands)

Remarkable civil engineering works to continue the Netherland's centuries-long fight against the sea.

Archeologický průzkum, průzkum zemnice

Velké stavby v současnosti poskytují mnoho práce pro archeology.

Hlubinný důl

Na rozdíl od povrchových dolů, v hlubinných dolech vrstvy pokrývající uhlí nejsou odstraněny, uhlí se těží z důlních šachet.

AH-64 Apache (USA, 1975)

Tento bojový vrtulník byl vytvořen pro americkou armádu a je pojmenován po indiánském kmenu.

Letiště

Letiště poskytují potřebnou infrastrukturu a služby nezbytné pro letectví.

Horkovzdušný balón

Horkovzdušný balón je létající balón, který se zvedá pomocí horkého vzduchu.

Dvoutaktní motor

Dvoutaktní motor je pístový spalovací motor pracující s dvoudobým pracovním oběhem.

Bitva u Issey (333 př. Kr.)

Bitva skončila drtivým vítězstvím Makedonského vojska nad obrovskou perskou armádou vedenou Dareiom III.

Systém střeleckých zákopů (1. světová válka)

1. světová byla charakteristická také tím, že se objevila poziční válka.

Kvádr

Kvádr je mnohostěn, jehož stěny tvoří šest pravoúhlých čtyřúhelníků.

Tepelná elektrárna (uhlovodíkové palivo)

Jedná se o technologický celek, který vyrábí elektrickou energii přeměnou z chemické energie vázané v palivu prostřednictvím tepelné energie.

Stav beztíže

Kosmická loď během své dráhy je ve stálém stavu volného pádu.

Podnební pásma

Země je rozdělena do geografických a podnebných a rostlinných pásem.

Balistická raketa V2

První raketa na kapalné pohonné látky, která se dostala do vesmíru, byla vyvinuta Němci během 2. světové války

Krychle z krychlí

Cvičení o pravidelném šestistěne postaveného z krychlí pomáhá prohlubovat znalosti o krychlích.

The Mongol Empire

The legendary Mongol ruler Genghis Khan established a huge empire through his conquests.

Pracovní tábor Auschwitz I

Koncentrační tábor byl administrativním centrem obrovského komplexu.

Added to your cart.