Rak říční

Typ raka žijícího v čistých tekoucích sladkovodních vodách.

Krásnoočko zelené (Euglena viridis)

Jednobuněčný organismus schopný autotrofní a heterotrofní fotosyntézy žijící ve sladkých...

Automobily šetrné k životnímu prostředí

Kombinací benzínového a elektrického pohonu lze snížit emise.

Počítačová tomografie

Pomocí této animace poznáme strukturu a fungování počítačové tomografie.

Houby

Plodnice hub se skládá z houbových vláken vznikajících ze spóry.

Hlemýžď zahradní

Rozšířený druh hlemýždě, populární i jako jídlo.

Křižák obecný

Křižák obecný patří mezi rozšířený druh pavouků, na příkladu kterého poznáme anatomii...

Lidský mozek

Hlavní části lidského mozku jsou mozkový kmen, střední mozek, velký mozek a mozeček.

Elektronová konfigurace vápníku

Tato animace představuje elektronovou konfiguraci atomu vápníku.

Edisonova žárovka

Americký elektrotechnik Edison vynalezl žárovku v roce 1879, která změnila náš...

Anatomie míchy

Mícha je část centrální nervové soustavy. Nachází se uvnitř páteře a vystupují z ní míšní...

Zánět středního ucha

Tato animace Vám předvede možné následky a léčbu zánětu středního ucha.

Vznik a fungování stratovulkánu

Stratovulkán se skláda z vrstev sopečného popela a úlomků, stejně jako a láva.

Ozonová vrstva

Ozonová vrstva filtruje nebezpečné UV záření přicházející ze Slunce, proto je nezbytná...

Magnetické pole Země

Jižní a severní magnetické pole Země se nachází blízko severního a jižního zeměpisného pólu.

Květ

Animace prezentuje strukturu typického květu.

Dětský pokoj

Tato animace přispívá k rozvoji vnímání prostoru.

Zatmění Měsíce

Zatmění nastane, když Měsíc prochází stín kužele Země.

Zatmění Slunce

Když se Slunce, Měsíc a Země sejdou v jedné přímce Měsíc může částečně nebo zcela zakrýt...

Země

Země je skalnatá planeta s pevnou kůrou a kyslíkem v atmosféře.

Added to your cart.