Naši astronomičtí sousedé

Představení sousedních planet, hvězd a galaxií.

Generátor a elektromotor

Zatímco generátor přeměňuje mechanickou energii na elektrickou energii, elektromotor...

Vrstvy oceánů

Hloubka vody ovlivňuje fyzikální vlastnosti, flóru a faunu oceánu.

Laboratoř Marie Curie

Marie Curie, která získala Nobelovu cenu za fyziku a chemii, je asi nejznámější ženou v...

Katedrála svatého Alexandra Něvského (Sofia, 20. století)

Pravoslavný chrám postavený v novobyzantském stylu je jeden ze symbolů bulharského...

Starověké divy světa

Z původních starověkých divů světa zůstal jen jediný a to pyramidy v Gíze.

Obytný most ve středověku (London Bridge, 16. století)

Během tudorovské éry bylo postaveno kolem 200 budov na obytném mostě přes řeku Temže.

Tenochtitlán (15. století)

Velkolepé hlavní město vyspělé Aztécké říše udivilo i španělských dobyvatelů.

Květy krytosemenných rostlin

Pomocí této animace můžeme poznat jednotlivé typy květin krytosemenných rostlin.

Zeměpisné objevy (15-17. století)

Legendární zeměpisné objevy na počátku novověku překreslili mapy, jejich účinky jsou...

Šachové úkoly

Pomocí šachových úkolů lze rozvíjet logické schopnosti na hodinách matematiky.

Elektronová konfigurace vápníku

Tato animace představuje elektronovou konfiguraci atomu vápníku.

Fázový přechod

Fázový přechod je přeměna látky z jednoho skupenství do druhého.

Hornictví v období průmyslové revoluce

Na konci 18. století, hornictví se rozvíjelo kvůli velké potřebě surovin v dynamicky se...

Černá smrt (Evropa, 1347-1353)

Mor, který byl rozširován pomocí bakterie, je jedna z nejsmrtelnějších infekčních nemocí...

Pompeiovo divadlo (Řím, 1. století před Kr.)

Budova postavená římským státníkem byla jedním z prvních kamenných divadel "věčného města".

Viry

Viry se skládají z bílkoviny a DNA nebo RNA, které přeprogramují infikované buňky k...

Dýchací soustava

Dýchací soustava je odpovědná za příjem kyslíku a uvolňování oxidu uhličitého.

Části lidského těla

Tato animace nám představuje části těla jako jsou hlava, trup a končetiny.

Santa María (15. století)

Santa María byla malá karaka. Sloužila jako velící a zásobovací loď pro Kolumbovy expedici.

Added to your cart.