Bitva u Lepanta (1571)

Flotila Svaté ligy v proslulé mořské bitvě porazila Osmanská flotilu.

Ötzi, ledový muž

Mumii ledového muže, který žil pravděpodobně v době měděné, našli v alpském ledovci.

Fotosyntéza (základní)

Rostliny vyrábějí z anorganických látek (oxid uhličitý a voda) organický cukr.

Egerský hrad (16. století)

Egerský hrad získal svou konečnou podobu v 16. století se stal jedním z řetězu středověkých pohraničních hradů.

Bitva u Trafalgaru (1805)

Během napoleonských válek anglické válečné loďstvo vedené admirálem Nelsonem porazilo španělsko-francouzskou válečnou flotilu.

Bayterek (Astana, 1997)

Věž, která symbolizuje strom života, co drží zlaté vejce, se nachází v hlavním městě Kazašské republiky.

Sekvojovec obrovský

Sekvojovec obrovský je hmotností největší živý organismus.

Bitva u Actia (31 před Kr.)

V bitvě u břehů Hellasu Octavianus sklidil rozhodující vítězství nad Antoniem.

Rozmnožování a vývoj hmyzu

Vývoj hmyzu se může uskutečnit několika způsoby: ametabolie, proměna dokonalá a proměna nedokonalá.

Fluorid boritý (BF₃)

Je to bezbarvý plyn má ostrý štiplavý zápach. Hustota plynu je dvakrát větší než hustota vzduchu.

Metylformiát (C₂H₄O₂)

Je to ester kyseliny mravenčí a ethanolu, a je těkavá látka některých druhů ovoce.

Threonin

Teronín je jeden z dvaceti aminokyselin, které tvoří bílkoviny.

Prolin

Prolin je jeden z dvaceti aminokyselin, které tvoří bílkoviny. Správnější označení je iminokyselina, protože -NH2 skupina na α-uhlíku je zacyklení s...

β (beta) -D-ribóza (C₅H₁₀O₅)

Krystalická látka bez zápachu nalezena v nukleových kyselinách, koenzymy, nukleotidech a nukleosidů.

Motorové letadlo Jánoše Adorjána (1910)

Konstrukce letadla Libelle (Dragonfly) je jedním z milníků historie (maďarského) letectví.

Jodovodík (Hl)

Je to bezbarvý plyn má štiplavý zápach. Hustota jodovodíku je větší než hustota vzduchu.

Histidin

Histidin je jeden z dvaceti aminokyselin, které tvoří bílkoviny.

Propan (C₃H₈)

Propan je třetí člen homologické řady alkanů.

Added to your cart.