Země

Země je skalnatá planeta s pevnou kůrou a kyslíkem v atmosféře.

Slapové jevy

Vzestup a pokles mořské hladiny v důsledku gravitační síly Měsíce.

Vrása (pokročilý)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Životní cyklus obratlovců

Životní cyklus obratlovců se skládá z dějů, které začínají vznikem pohlavních buněk...

Koloběh vody (střední)

Koloběh vody zahrnuje procesy jako jsou vypařování přes tvorbu oblaků kondenzaci vody v...

Zlom (střední)

Vertikální síly mohou rozlámat horniny na kry, které se pak vertikálně posunou.

Tektonické desky

Tektonické desky se mohou pohybovat vzájemně vůči sobě.

Řeky a formování zemského povrchu

Řeky mají důležitou roli při formování zemského povrchu: způsobují erozi, odplavují a...

Vikinské osídlení (10. století)

Svérázné osady Vikingů byly založeny nejen ve Skandinávii, ale i ve vzdálených oblastech.

Tsunami

Vlny tsunami jsou až několik metrů vysoké vlny s obrovskou ničivou silou.

Newtonovy pohybové zákony

Animace znázorňuje Newtonovy tři pohybové zákony, které způsobily převrat ve fyzice.

Pantheon (Řím, 2. století)

„Chrám všech bohů“ byl postaven za vlády římského císaře Hadriána.

Džoserova pyramida (Sakkára, 27. století př. Kr.)

Tato stupňovitá pyramida postavena v 27. století pr. Kr. byla první pyramida v...

Tradiční japonský dům

Animace nám představuje tradiční japonský městský dům s dřevěnou konstrukcí, tedy mačiju.

Ďas mořský

Tato bizarně vypadající ryba využívá jako návnadu bioluminiscence - vyzařování...

Tádž Mahal (Ágra, 17. století)

Ústředním prvkem indického mauzolea je bílý mramorový náhrobní pomník. Je to mauzoleum,...

Porovnání jedlých a jedovatých hub

Některé houby jsou jedovaté a mohou být smrtelné pro člověka, zatímco jiné jsou jedlé a...

Římský voják (1. století př. Kr.)

Římské vojsko tvořili vysoce kvalifikovaní a dobře vybaveni žoldáci.

Moai (Velikonoční ostrov, 16. století)

Tento malý ostrov nacházející se v Tichém oceánu se stal známým díky jeho výjimečným...

Chichén Itzá (12. století)

Legendární hlavní město říše Mayů a Toltéků se nacházelo na území dnešního Mexika.

Added to your cart.