Diokleciánův palác (Split)

Tento palác s charakterem pevnosti dal postavit římský císař Dioklecián na pobřeží, v blízkosti svého rodiště.

Charakteristické parametry zvukových vln

Tato animace vysvětluje nejdůležitější parametry vln, a to pomocí zvukových vln.

Suezský průplav

Suezský průplav je umělou vodní cestou mezi Rudým a Středozemním mořem.

Bohové starověkého Egypta

Starověcí Egypťané uctívali množství bohů a bohyň.

Komety

Komety jsou působivé astronomické objekty, které obíhají kolem Slunce.

Lidské tělo - pro děti

Tato animace shrnuje hlavní orgánové soustavy lidského těla.

Iceberg (ledová hora)

Icebergy jsou bloky zamrzlé sladké vody plovoucí v moři.

Spojení kostí

Lidské kosti jsou spojeny klouby, chrupavkou, švy a jsou vzájemně propojeny.

Tornádo

Tornáda mají krátkou životnost, ale o to větší sílu, která dokáže způsobit obrovské škody.

Legendární stavby

Tato scénka vám představuje sbírku legendárních architektonických děl z dějin lidstva.

Bakterie (pokročilý stupeň)

Bakterie jsou jednobuněčné organismy bez jádra, které dosahují délky pouze několika mikrometrů.

Karbonská fauna a flóra

Tato animace představuje některé živočichy a rostliny, které žily mezi devonem a permem (před 358-299 miliony lety).

Odlesňování

Odlesňování má mnoho negativních dopadů na životní prostředí.

Poušť formována větrem

Vítr jako vnější síla hraje důležitou roli v rámci formování pouště.

Fyzici, kteří změnili svět

Tito vynikající vědci měli obrovský vliv na rozvoj fyziky.

Napoleonské války

Napoleon I., který se sám korunoval za francouzského císaře, se považuje za jednoho z největších vojenských velitelů všech dob.

Obilniny

Obilniny jsou rostliny z čeledi lipnicovité, pěstované pro svá zrna, která slouží především k výživě.

Rotační tělesa

Rotační těleso je těleso vytvořené rotací rovinné oblasti omezené uzavřenou křivkou kolem pevné přímky.

Krajina formována mořem

Mořská voda, jako vnější síla, hraje důležitou roli v rámci formování mořského pobřeží.

Zemětřesení

Zemětřesení je jedním z nejničivějších přírodních jevů Země.

Added to your cart.