V dílně Leonarda da Vinciho (Florencie, 16. století)

Obdivujme dílnu geniálního renesančního polyhistore ve Florencii, kde jsou jeho...

Vzducholoď Zepelín, LZ 129 Hindenburg

Zepelín je ztužená, řiditelná vzducholoď.

Makedonská obléhací věž(4. století př. Kr.)

Pomocí tohoto nástroje vojsko Alexandra Velikého úspěšně obléhalo i opevněná místa.

Římský voják (1. století př. Kr.)

Římské vojsko tvořili vysoce kvalifikovaní a dobře vybaveni žoldáci.

Trojský kůň

V Homérově eposu trojský kůň byl válečná lest Řeků v trojské válce. Vymyslel ji Odysseus.

Námořní dělo (17. století)

Po suchozemských úspěších děla začaly používat i v námořní válce.

Samuraj

Prvořadou povinností japonských bojovníků bylo sloužit feudálovi, a to i za cenu...

Atomová bomba (1945)

Na vývoji atomové bomby spolupracovali i maďarští vědci.

Templářští rytíři (12. století)

Jeden z nejdůležitějších rytířských řádů, který vznikl během křižáckých výprav.

Vought F4U Corsair (USA, 1944)

Vought F4U Corsair byla stíhačka válečného námořnictva s hvězdicovým motorem, která byla...

Quinquereme (3. století př. Kr.)

Je typickou válečnou lodí helénistického období s několika řadami vesel.

Husitská vozová hradba

Husité v 15. století pozvedli používání bojových vozů na mistrovskou úroveň.

Vojáci americké občanské války

Americká občanská válka probíhala mezi severními státy, nazývanými Unie a státy jižními,...

Anglická válečná loď (19. století)

Anglické plachetnice byli mezi nejlepšími v 17. a 19. století.

Starověký římský vojenský tábor

Neustále rozšiřující se Římská říše vybudovala na obsazených územích stálé vojenské tábory.

Mitsubishi A6M Zero (Japonsko, 1940)

Mitsubishi A6M označované jako palubní stíhací stroj nula bylo legendární japonské...

Starověké římské obléhací stroje

Tyto technické nástroje starověcí Římané použili na dobývání pevnosti.

Křižník Aurora (1900)

Jméno ruského pancéřového křižníku se stalo dobře známé díky říjnové revoluci v roce 1917.

Letounová střela V-1

V-1 byla bezpilotní letounová střela, kterou vyvinuli v použili během II. světové války...

Makedonský voják (4. století př. Kr.)

Vojáci starověkého Makedonského království byly široko daleko obávanými vojáky.

Added to your cart.