Jak to funguje? - Impulsní turbína

Pomocí této animace poznáme strukturu a fungování impulsní turbíny.

Jaderná elektrárna

Jaderné elektrárny přeměňují energii uvolněnou během jaderného štěpení na elektrickou...

Hlubinný důl

Na rozdíl od povrchových dolů, v hlubinných dolech vrstvy pokrývající uhlí nejsou...

Pasivní dům

V pasivním domě je možné zajistit komfortní vnitřní teplotu bez použití tradičních...

Povrchový důl

Je opakem hlubinného dolu kde jsou vrstvy pokrývající uhlí odstraněny a těží se na povrchu.

Provoz ropných vrtů

Strojní zařízení, které čerpá ropu na povrch

Solární elektrárna

Solární elektrárny přeměňují sluneční energii na elektřinu.

Tepelná elektrárna (uhlovodíkové palivo)

Jedná se o technologický celek, který vyrábí elektrickou energii přeměnou z chemické...

Geotermální elektrárna

Geotermální elektrárny přeměňují energii horké, vysokotlaké vody nalezené v hlubších...

Větrná elektrárna

Větrné elektrárny přeměňují kinetickou energii větra na elektrickou energii.

Inženýrské sítě

Je to systém, který splňuje požadavky spotřebitelů jako jsou zásobování vodou,...

Systém elektrické sítě

Účelem elektrické sítě je poskytovat elektřinu pro spotřebitele.

Vodovodní síť

Systém dodávky vody zajišťuje čistou a nezávadnou pitnou vodu pro spotřebitele.

Čistírna odpadních vod

Očištěnou odpadní vodu je možné použít v oblasti zemědělství a průmyslu.

Železářský průmysl(střední)

Surové železo se vyrábí ze železné rudy zpracováním ve vysokých pecích.

Ropná rafinerie

Mezi produkty zpracované rafineriemi patří nafta, benzín, maziva.

Dům bez emisí oxidu uhličitého

Design a konstrukce moderních domů hrají důležitou roli v ochraně životního prostředí.

Stavba paneláku

Budovy postavené z betonových bloků panelárny byly rozšířeny v bývalých socialistických...

Added to your cart.