Odsolování mořské vody

Odsolováním mořské vody se vyrábí z mořské vody pitná voda.

Domácí elektrické světelné zdroje

Tato animace nám představí fungování domácích zdrojů světla od tradičních žárovek až po...

Vodovod a silnice ze Starověkého Říma

Vynikající silnice a vodovody, které pokrývaly celou Římskou říši odrážejí civilizační...

Těžba ropy v moři (Norsko)

Vrtná plošina Troll A je největší mořskou platformou na světě: váží 656 000 tun, její...

Větrný mlýn

Větrný mlýn dokáže přeměňovat energii větra na kynetickou energii a je vhodný pro...

Tavení hliníku

Tavení hliníku je proces získávání hliníku z oxidu hlinitého elektrolýzou.

Vodní mlýn

Mechanické konstrukce využívající vodní proud již byly používány pro různé účely i ve...

Fúzní reaktor

Jaderná fúze bude sloužit jako šetrný k životnímu prostředí a prakticky neomezený zdroj...

Hornictví v období průmyslové revoluce

Na konci 18. století, hornictví se rozvíjelo kvůli velké potřebě surovin v dynamicky se...

Vodní elektrárna (Hooverova přehrada, USA)

Obrovská přehrada, postavená na řece Colorado v USA byla pojmenována po bývalém...

Skleníkový efekt

Lidská činnost zvyšuje skleníkový efekt a vede ke globálnímu oteplování.

Jak funguje vodovodní baterie?

Tato animace prezentuje fungování 3 základních typů vodovodní baterie.

Přílivová elektrárna

Přílivové elektrárny využívají denní kolísání hladiny vody na výrobu elektrické energie.

Břidlicový plyn

Tato animace vysvětluje technologii těžby břidlicového plynu.

Vodní turbína, generátor

Vodní turbíny transformují kinetickou energii vody do elektrického proudu.

Suchý mlýn

Tato konstrukce poháněná zvířecí (nebo lidskou) silou byla v první řadě používána na...

Ropná plošina

Dlouhá trubka uprostřed věže proniká do oceánu, dokud nedosáhne vrstvu, která obsahuje olej.

Bioplynová elektrárna

Bioplyn může být vyroben z organického materiálu (hnůj, rostlinné odpady, organické...

Heronova koule - aeolipyla

Heron z Alexandrie byl vynálezce prvního parního stroje i když ho sám považoval za hračku.

Jak funguje solární panel a solární kolektor?

Tato animace představuje, jak může být sluneční energie využita.

Added to your cart.