Akropole (Athény, 5. století př. Kr.)

Nejslavnější citadela na světě je Akropole v Athénách, která byla postavena během...

Koloseum (Řím, 1. století)

Nejznámější a nejvelkolepější amfiteátr v starověkém Římě byl postaven v 1. století.

Bohové starověkého Egypta

Starověcí Egypťané uctívali množství bohů a bohyň.

Pantheon (Řím, 2. století)

„Chrám všech bohů“ byl postaven za vlády římského císaře Hadriána.

Makedonská obléhací věž (4. století př. Kr.)

Pomocí tohoto nástroje vojsko Alexandra Velikého úspěšně obléhalo i opevněná místa.

Velká čínská zeď

Účelem tohoto složitého systému opevnění bylo chránit Čínu před vpády severních kmenů.

Trojský kůň

V Homérově eposu trojský kůň byl válečná lest Řeků v trojské válce. Vymyslel ji Odysseus.

Teotihuacán (4. století)

Před Kolumbovým příchodem to bylo největší a nejlidnatější město v Americe, které je...

Caracallovy lázně (Řím, 3. století)

Nádherný lázeňský komplex římského císaře byl postaven ve 3. století.

Pompeiovo divadlo (Řím, 1. století před Kr.)

Budova postavená římským státníkem byla jedním z prvních kamenných divadel "věčného města".

Typy řeckých sloupů

Jónské, dórské a korintské sloupy mají odlišné rozměry a ozdoby.

Město Babylón (6. století př. Kr.)

Starověké město Babylón se rozprostíralo v Mezopotámii na dvou březích řeky Eufrat.

Řečtí bohové

Olympští bohové byli podle starověké řecké mytologie stejně rozmanití jako lidé.

Dionýsovo divadlo (Athény, 4. století př. Kr.)

V Athénách na jižní straně Akropole se nachází divadlo s vynikající akustikou a...

Circus Maximus (Řím, 1. století)

Tato obrovská aréna byla určena na pořádání vozových závodů.

Chammurapiho zákoník

Nejčastěji zmiňovanou památkou Chammurapiho panování je sbírka právních předpisů...

Obytný dům ve starověkém Řecku

Obytné domy ve starověkém Řecku byly obdélníkové geometrické a dvoupatrové budovy.

Obytný dům ve starověkém Egyptě

Obytné domy ve starověkém Egyptě se skládaly z pravidelně uspořádaných místností.

Egyptské pyramidy (Gíza, 26. století př. Kr.)

Egyptské pyramidy jsou poslední z divů starověkého světa, které ještě můžeme vidět.

Diokleciánův palác (Split)

Tento palác s charakterem pevnosti dal postavit římský císař Dioklecián na pobřeží, v...

Added to your cart.