Výpočet obvodu, obsahu, povrchu a objemu

V animaci se seznámíte se vzorci pro výpočet obvodu a obsahu rovinných útvarů, povrchu a...

Optický klam

Obraz vnímaný okem interpretuje mozek jinak, než odpovídá realitě.

Rotační tělesa

Rotační těleso je těleso vytvořené rotací rovinné oblasti omezené uzavřenou křivkou kolem...

Keplerovy zákony pohybu planet

Tři důležité zákony popisující pohyb planet byly formulovány Johannesem Keplerem.

Úkoly na procvičování vážení

Zajímavé logické cvičení: máte na výběr několik hmotností, které vypadají stejně, musíte...

Geometrické transformace - rotace

Tato animace prezentuje geometrickou rotaci v prostoru a rovině.

Geometrické transformace - posunutí

Animace prezetuje posunutí v prostoru a rovině.

Šachové úkoly

Pomocí šachových úkolů lze rozvíjet logické schopnosti na hodinách matematiky.

Trojrozměrný kartézský souřadnicový systém

3-rozměrný kartézský souřadnicový systém s ilustracemi a cvičeními, které rozvíjejí...

Geometrické transformace 3. (zrcadlení)

Tato animace prezentuje typ geometrické transformace, zrcadlení v prostoru a rovině.

Důležité vzorce

Efektní prezentace algebraických výrazů.

Stínované 3D puzzle

Tato vzrušující a barevná hra je určena k rozvoji prostorového vnímání. Řešení můžete...

Platónská tělesa

Tato animace prezentuje pět pravidelných 3D (platónských) těles, z nichž nejznámější je...

Odraz a lom světla

Paprsek světla se odráží a láme se na rozhraní dvou médií s různými indexy lomu.

Hrací kostky

Kostky se dají použít při řešení statistických a pravděpodobnostních cvičení.

Poměr objemů podobných těles

Tato 3D animace Vám ukáže souvislost mezi poměrem podobnosti a poměrem objemu...

Harmonické kmitání a rovnoměrný kruhový pohyb

Kolmý průmět hmotného bodu provádějícího rovnoměrný kruhový pohyb vykonává harmonické...

Eulerova věta o mnohostěnech

Věta zformulována Leonhardem Eulerem popisuje jednu ze základních vlastností konvexních...

Kostka soma

Prostorové skládačky s úkoly a řešeními.

Stíny

Změna světelných podmínek během jednotlivých ročních období. Měření výšky pomocí stínu.

Added to your cart.