Dimethylamin (NH (CH₃) ₂)

Je to bezbarvý plyn s pronikavým zápachem, v průmyslu široce používán.

Eten (etylen) (C₂H₄)

Je první člen homologické řady alkenů.

β (beta) -D-fruktóza (ovocný cukr) (C₆H₁₂O₆)

Fruktóza nebo jinak ovocný cukr je nejsladší z jednoduchých sacharidů

Pyridin (C₅H₅N)

Heterocyklická sloučenina, obsahující dusík. Tato kapalina s nepříjemnou vůní je bezbarvá...

Acetaldehyd (etanal) (CH₃CHO)

Ethanal je jedním z aldehydů a je důležitou surovinou v průmyslu.

Purin (C₅H₄N₄)

Purin je heterocyklická sloučenina na bázi dusíku, její deriváty jsou guanin a adenin.

2,2-dimetylpropán (C₅H₁₂)

Je to bezbarvý plyn bez zápachu plyn, používaný jako standard v NMR spektroskopii.

Etín (acetylén) (C₂H₂)

První člen homologické řady alkínových uhlovodíků.

Anilin (C₆H₅NH₂)

Je to nejjednodušší aromatický amin. Jeho vědecké jméno je fenylamin.

Cis-but-2-en (C₄H₈O)

Je bezbarvý plyn, těžší než vzduch, jeho geometrický izomer je trans-but-2-en.

Pent-1-en (C₅H₁₀)

Je to kapalina s nízkým bodem varu a nepříjemným zápachem.

Styren (vinylbenzen) (C₈H₈)

Je to bezbarvá kapalina s vůní podobnou benzenu. Je monomerem polystyrenu.

Formamid (metánamid) (HCONH₂)

Je to hygroskopická bezbarvá až mírně viskózní kapalina bez zápachu, používá se při...

Pentan (C₅H₁₂)

Pentan je pátým členem v homologické řadě alkanů. Je bezbarvá hořlavá kapalina.

Cis-pent-2-en (C₅H₁₀)

Je jedním z izomerů penténu.

D-ribóza (C₅H₁₀O₅)

V živých organismech je ribóza spolu s deoxyribózy součástí nukleotidů, proto tvoří...

Hexan (C₆H₁₄O)

Šestý člen homologické řady alkanů s přímým řetězcem.

Prop-1-en (C₃H₆)

Prop-1-en je monomerem polypropylenu.

Added to your cart.