Ethylacetát (C₄H₈O₂)

Je to jedním z nejdůležitějších esterů, vzniká reakcí ethanolu s kyselinou octovou.

Bróm-, fluór-, chlormethan (CHClBrF)

"Molekula má dva enantiomery: stereoizomery, které jsou si navzájem zrcadlovým obrazem...

Chlormethan (methylchlorid) (CH₃Cl)

Směs chloru a metanu reaguje, pokud ji zahříváme a vzniká chlormethan.

Maltosa (sladový cukr) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Je to disacharid, který je tvořen dvěma molekulami D-glukózy spojenými α vazbou.

Propan (C₃H₈)

Propan je třetí člen homologické řady alkanů.

Chlorid uhličitý (CCl₄)

Bezbarvá, toxická kapalina se sladkou vůní. Je vynikajícím rozpouštědlem na oleje a tuky.

Karbamid (močovina) (CO (NH₂) ₂)

Tato organická sloučenina se nachází v moči savců, která se používá při výrobě...

Kyselina olejová (C₁₇H₃₃COOH)

Jsou to nenasycené monokarboxylové kyseliny, které obsahují v molekule dvojnou vazbu v...

Benzen (C₆H₆)

Patří do skupiny aromatických sloučenin a její nejjednodušším benzenoidným uhlovodíkům.

Trans-but-2-en (C₄H₈O)

Je bezbarvý plyn, těžší než vzduch, jeho geometrický izomer je cis-but-2-en.

Etanol (ethylalkohol) (C₂H₅OH)

Je nejznámějším alkoholem, důležité je jeho uplatnění v potravinářském průmyslu.

Glycerin (propan-1,2,3-triol) (C₃H₈O₃)

Je to trojsýtny alkohol, používá se v kosmetických prostředcích.

Diglycín (C₄H₈N₂O₃)

Je to jednoduchý peptid, vzniká ze dvou molekul glycinu peptidovou vazbou.

Etan (C₂H₆)

Druhý člen homologické řady alkanů s přímým řetězcem.

Diethylether (ether) (C₄H₁₀O)

Je nejrozšířenějším členem třídy sloučenin, obecně nazývaných ethery.

Trans-pent-2-en (C₅H₁₀)

Je jedním z izomerů penténu.

Added to your cart.