Diamant

Je to alotropická modifikace uhlíku s molekulovou stavbou krystalové mřížky, nejtvrdší...

Peptidová vazba

Aminokyseliny, z nichž sestávají proteiny, se spojují pomocí peptidové vazby.

2-metylpropán (C₄H₁₀)

Je jedním z izomerů butanu. Je to bezbarvý, hořlavý plyn.

Trichlormethan (Chloroform) (CHCl₃)

Chemicky známý jako chloroform také se stal uznaný jako účinný prostředek k vykreslení...

But-1-en (C₄H₈O)

To je jedním z izomerů butenu.

Hydrát metanu

Je to pevní látka (hydrát plynu), vzniká pod vysokým tlakem krystalizací na kontaktu s...

Dichlormethan (CH₂Cl₂)

Vyrábí se reakcí metanu s plynným chlorem a používá se jako rozpouštědlo.

N, N-dietylpropánamid (C₇H₁₅NO)

Je to bezbarvá kapalina, terciární amid.

Naftalen (C₁₀H₈)

Je to nejjednodušší polycyklický aromatický uhlovodík.

Dimethylether (C₂H₆O)

Je to bezbarvý plyn s typickou vůní, vyrábí se dehydratací methanolu.

Acetamid (etánamid) (C₂H₅NO)

Bílá krystalická látka bez barvy a zápachu.

N-metyletán amid (C₃H₇NO)

Je to pevná krystalická sloučenina.

D-fruktóza (C₆H₁₂O₆)

Fruktóza je nejsladší typ cukru.

Fibroín

Je to vláknitý protein vylučovaný housenkou Bource morušového.

Amyláza ((C₆H₁₀O₅)n)

Šroubová molekula skládající se z alfa-D-glukózových jednotek. Je to jedna ze základních...

Trimethylamin N (CH₃) ₃

Je to je nejjednodušší terciární amin, způsobuje nepříjemný zápach potravin.

Polytetrafluorethylen (teflon) (C₂F₄) n

Je jedním z nejznámějších syntetických polymerů.

α (alfa)- D-glukóza (C₆H₁₂O₆)

Alfa-Dglukóza je jednou ze stereoizomerů glukózy, konkrétně D-glukózy.

Glyceraldehyd (C₃H₆O₃)

Je to nejjednodušší z běžných aldóz, opticky aktivní látka.

Added to your cart.