Vznik Země a Měsíce

Tato animace nám představí jak vznikl Měsíc a Země.

Měsíc

Měsíc je jediná přirozená družice Země.

Mise Cassini-Huygens (1997-2017)

Planetární sonda Cassini zkoumala Saturn a jeho měsíce téměř 20 let.

Komety

Komety jsou působivé astronomické objekty, které obíhají kolem Slunce.

Kontinenty a oceány

Kontinent je rozlehlá a souvislá část souše, obklopena oceánem.

Zatmění Měsíce

Zatmění nastane, když Měsíc prochází stín kužele Země.

Zeměpisné objevy (15-17. století)

Legendární zeměpisné objevy na počátku novověku překreslili mapy, jejich účinky jsou...

Zatmění Slunce

Když se Slunce, Měsíc a Země sejdou v jedné přímce Měsíc může částečně nebo zcela zakrýt...

Mise Dawn

Zmapováním Vesty a Ceresu můžeme získat informace o raném období sluneční soustavy a o...

Život sluneční soustavy

Slunce a planety byly vytvořeny kondenzací oblaku plynu před asi 4,5 miliardami let.

Země

Země je skalnatá planeta s pevnou kůrou a kyslíkem v atmosféře.

Cesta Jurije Gagarina do vesmíru (1961)

První člověk, který vzlétl do vesmíru byl Gagarin. Svůj kosmický let odstartoval 12....

Státy světa

Prostřednictvím animace můžeme poznat státy světa, jejich hlavní města a vlajky.

Struktura Země (pokročilá)

Země se skládá z několika geosferických vrstev.

Slunce

Průměr Slunce je asi 109 násobek průměru Země. Většina z jeho hmotnosti se skládá z ...

Střídání ročních období (pokročilý)

Rotační osa Země není kolmá k rovině své oběžné dráhy, proto se během roku na daném místě...

Medzinárodní vesmírná stanice

Mezinárodní vesmírná stanice je obytný satelit postavený ve spolupráci s 16 zeměmi.

Zeměpisný souřadnicový systém

Zeměpisný souřadnicový systém umožňuje přesné určení polohy jakéhokoli místa na Zemi.

Dětský pokoj

Tato animace přispívá k rozvoji vnímání prostoru.

Sluneční soustava, planety

Kolem Slunce obíhá na oběžné dráze 8 planet.

Added to your cart.