Čtyřtaktní Ottův motor

Tato animace zobrazuje typ motoru, který se nejčastěji používá v automobilech.

Fyzika kola

Prostřednictvím fungování kola můžeme pochopit několik fyzikálních principů.

Jak funguje laser?

Lasery jsou zařízení schopná emitovat úzké, monochromatické paprsky světla s vysokou intenzitou.

Vlak Maglev

Jeden z nejmodernějších dopravních prostředků, který je schopen jet rychlostí více než 400 km/h.

Struktura molekul dusíku

Animace zobrazuje strukturu molekul dusíku, jedna sigma a dvě pí vazby držící atom dohromady.

Fázový přechod

Fázový přechod je přeměna látky z jednoho skupenství do druhého.

Vývoj nebeské mechaniky

Animace představuje dílo astronomů a fyziků, kteří změnili náš pohled na vesmír.

Průhlednost

Tato animace vysvětluje průhlednost a neprůhlednost, princip radiografie, respektive proč určité materiály pohlcují pouze světlo určité barvy.

Život sluneční soustavy

Slunce a planety byly vytvořeny kondenzací oblaku plynu před asi 4,5 miliardami let.

Zatmění Slunce

Když se Slunce, Měsíc a Země sejdou v jedné přímce Měsíc může částečně nebo zcela zakrýt Slunce.

Newtonovy pohybové zákony

Animace znázorňuje Newtonovy tři pohybové zákony, které způsobily převrat ve fyzice.

Elektronová konfigurace vápníku

Tato animace představuje elektronovou konfiguraci atomu vápníku.

Laboratoř Marie Curie

Marie Curie, která získala Nobelovu cenu za fyziku a chemii, je asi nejznámější ženou v dějinách vědy.

Řetězová reakce

Energie uvolněná při štěpení jádra může být použita pro mírové a vojenské účely.

Dynamo

Dynamo transformuje mechanickou energii na stejnosměrný proud.

Keplerovy zákony pohybu planet

Tři důležité zákony popisující pohyb planet byly formulovány Johannesem Keplerem.

Vznik a druhy oblaků

Z odpařené vody se tvoří mraky, které mají různý tvar a jejichž voda dopadá zpět na povrch Země ve formě srážek

Elementární částice

Látka je tvořena kvarky a leptony, zatímco interakci zprostředkovávají bosony.

Elektrický zvonek

Mechanický zvonek funguje pomocí elektromagnetu.

Added to your cart.