Tyrannosaurus rex „tyranský ještěr“

Je vyhynulý pravěký dravý ještěr, jeden z nejznámějších dinosaurů.

Quetzalcoatlus, gigantický ptakoještěr

Quetzalcoatlus byl létajícím zvířetem v období svrchní křídy.

Stavba listu

Animace zobrazuje hlavní typy listů a rozdíl mezi listy jednoděložných a dvouděložných...

Porovnání jednoděložných a dvouděložných rostlin

Krytosemenné rostliny rozdělujeme do dvou tříd na jednodeložné a dvoudeložné.

Životní cyklus mechů a kapradin

Tato animace porovnává životní cyklus mechů a kapradin, pomáhá pochopit obecný životní...

Delfín skákavý

Delfíni jsou mořští savci, které k orientaci používají zvukové signály.

Viry

Viry se skládají z bílkoviny a DNA nebo RNA, které přeprogramují infikované buňky k...

Květ

Animace prezentuje strukturu typického květu.

Ďas mořský

Tato bizarně vypadající ryba využívá jako návnadu bioluminiscence - vyzařování...

Rak říční

Typ raka žijícího v čistých tekoucích sladkovodních vodách.

Krásnoočko zelené (Euglena viridis)

Jednobuněčný organismus schopný autotrofní a heterotrofní fotosyntézy žijící ve sladkých...

Houby

Plodnice hub se skládá z houbových vláken vznikajících ze spóry.

Vegetativní orgány rostlin

Orgány, které rostlina potřebuje ke svému přežití a vývoji.

Obilniny

Obilniny jsou rostliny z čeledi lipnicovité, pěstované pro svá zrna, která slouží...

Životní cyklus obratlovců

Životní cyklus obratlovců se skládá z dějů, které začínají vznikem pohlavních buněk...

Hlemýžď zahradní

Rozšířený druh hlemýždě, populární i jako jídlo.

Křižák obecný

Křižák obecný patří mezi rozšířený druh pavouků, na příkladu kterého poznáme anatomii...

Květy krytosemenných rostlin

Pomocí této animace můžeme poznat jednotlivé typy květin krytosemenných rostlin.

Porovnání jedlých a jedovatých hub

Některé houby jsou jedovaté a mohou být smrtelné pro člověka, zatímco jiné jsou jedlé a...

Dub

Na příkladu dubu nám animace představí jak se stromy mění v průběhu ročních období.

Added to your cart.